Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

קביעת תור בשגרירות גרמניה תל אביב

Terminbuchung

Terminbuchung, © Colourbox

19.02.2018 - Artikel

קביעת תורים

בנושאים הקונסולריים הנ"ל צריך לתאם פגישה מראש. קביעת התור מתבצעת אך ורק במערכת המקוונת לקביעת תורים, באתר השגרירות.
דרכונים ותעודת זהות
ויזה
תעודת יושר
הצהרה על שם משפחה של ילד ועל השם לאחר הנישואין/רישום לידה בגרמניה
אימות, תיעוד והעברת מסמך לנמען
לא נוכל לקבל פונים שיגיעו בעניינים אלה לשגרירות בלי שנקבעה להם פגישה מראש.

בעיות טכניות בעת קביעת תור

במידה ונתקלת בבעיה טכנית בעת קביעת תור מקוונת (אין גישה, הודעת אודות תקלה וכו') ייתכן כי הסיבה לכך נעוצה בדפדפן האינטרנט שלך. במקרה כגון זה נבקשך לנסות שנית, אך הפעם באמצעות דפדפן שונה או מחשב אחר.

nach oben