Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

ויזה וכניסה לגרמניה

ויזה וכניסה

ויזה וכניסה, © dpa

16.02.2018 - מאמר

19 COVID קורונה: הארכת ההגבלה על נסיעות לא נחוצות לאיחוד האירופאי עד 15 ליוני 2020


הינך מעוניין להיכנס לרפובליקה הפדראלית של גרמניה לנסיעת פרטית או עסקית? כל המידע על חובת ויזה והתנאים לקבלת האשרות השונות נמצא כאן

אזרחי מדינות האיחוד האירופי אינם צריכים ויזת כניסה לגרמניה.על כל שאר האזרחים הזרים חלה חובת ויזה עקרונית.

אזרחים ישראלים פטורים מחובת ויזה, אך הם זקוקים לאישור שהייה אם מדובר בשהייה ממושכת.

אם הינך זקוק לויזה כדי לנסוע לגרמניה, עליך לפנות אישית לשגרירות. כל פונה המבקש ויזה צריך לקבוע תור מראש. קביעת התור מתבצעת אך ורק במערכת המקוונת לקביעת תורים, באתר השגרירות באינטרנט. 


גרמניה פותחת את שוק העבודה לעובדים מקצועיים ממדינות שאינן חברות האיחוד האירופי

 ב- 1 במרץ 2020 יכנסו לתוקף תקנות חדשות בנושא הגירת כוח עבודה מקצועי. החוק החדש ירחיב את האפשרויות העומדות בפני אנשי מקצוע מוסמכים ממדינות שאינן חברות באיחוד האירופי, להגיע לגרמניה על מנת לעבוד בה.

מידע על ההליך נמצא כאן


לראש העמוד