Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

ויזה הלאומית

Pässe mit verschiedenen Visa

ויזה, © Colourbox

מאמר

ה"ויזה הלאומית" הינה אשרת הכניסה לשהייה ארוכת טווח לשם מטרה מסוימת. היא מונפקת בדרך כלל לתקופה מעל 90 יום.

 

ה"ויזה הלאומית" הינה אשרת הכניסה לשהייה ארוכת טווח לשם מטרה מסוימת. היא מונפקת בדרך כלל לתקופה מעל 90 יום, במקרים מסוימים עד שנה. בדרך כלל יש להגיש בקשה לאשרת שהייה אחרי הכניסה למדינה.

הודעה חשובה לאזרחים אריתראים בגרמניה הזכאים להגנה משנית מסוג Subsidiary Protection:

 החל מ- 1 באוגוסט 2018 רשאים קרובי משפחה מדרגה ראשונה (בני זוג נשואים, ילדים קטינים רווקים והורים של ילדים קטינים) של אנשים הגרים בגרמניה כזכאים להגנה משנית מסוג Subsidiary Protection  לבקש ויזה לצרכי איחוד משפחות. בני משפחה המעוניינים להצטרף למסגרת איחוד משפחות יכולים להירשם לקביעת תור למסירת בקשת הוויזה, באתר האינטרנט הנ"ל:

https://service2.diplo.de/rktermin/extern/choose_realmList.do?request_locale=de&locationCode=subs

  

הכנת הבקשה

רצוי להתחיל בתהליך הכנת הבקשה ברגע שיש לכם תכניות לשהייה ארוכת טווח בגרמניה. כל הליך הוויזה יכול לקחת מספר חודשים.

הכינו את בקשתכם לפי שלושת השלבים הבאים:

מלא/י את טופס הבקשה המקוון – אונליין. הדפס/י אותו וחתום / חתמי עליו.

 https://videx-national.diplo.de

(ניתן למצוא בהמשך גרסת PDF  לטופס הבקשה במקרה ותרצה/י למלא אותו ידנית)

• אנא מלאו את טופס הבקשה לויזה והביאו עותק מודפס לתור שיקבע לכם.
• אנא אספו את המסמכים הנלווים הדרושים. מסמכים או אישורים חסרים עלולים להביא לדחיית הבקשה. הרכבנו עבורכם רשימה, מה עליכם לעשות ואילו מסמכים צריך בהתאם למטרת השהייה:

אנא קבעו להגשת בקשתכם

לחצו כאן למעבר למערכת המקוונת לקביעת תורים

הגשת הבקשה

על מנת להגיש את בקשתכם, הנכם מתבקשים להגיע באופן אישי לתור שנקבע לכם בשגרירות גרמניה בתל אביב. בשגרירות יקבלו מידיכם את כל תיק המסמכים הנדרשים ויגבו את האגרה. כמו כן ישאלו אתכם שאלות על הנסיעה המתוכננת, יצלמו אתכם וייקחו את טביעת האצבעות שלכם. דרכונכם יוחזר לכם לעת עתה בתום הפגישה.

במהלך הטיפול בבקשה

השגרירות תבדוק את בקשתכם ותקבל החלטה בעניינכם. לשם כך בודקים, אם הבקשה עונה על דרישות החוק. בדיקה זאת יכולה לקחת עד שלושה חודשים, תלוי במטרת הנסיעה. ברגע שתתקבל החלטה בעניינכם, השגרירות תודיע לכם על כך. אנא גלו הבנה לכך, שבאופן עקרוני במהלך הטיפול אנחנו לא עונים על פניות בדבר התקדמות הטיפול. לאחר מכן הכלל הוא: עונים אך ורק לפניות של מבקש הבקשה בעצמו, בא כוחו על פי חוק או מיופה כוח המציג ייפוי כוח בכתב.

גם במהלך הטיפול ייתכן ותדרשו להציג מסמכים נוספים.

השבת הדרכון

ברגע שהתקבלה החלטה בעניינכם ייצרו קשר עמכם על מנת לקבוע פגישה להנפקת הוויזה והכנסתה לדרכונכם. באופן עקרוני רק מגיש הבקשה בעצמו יכול לבוא לקחת את דרכונו. אם לא קיימת אפשרות כזאת, אתם יכולים ליפה את כוחו של אדם המייצג אתכם, לבוא ולקבל את דרכונכם בשמכם. לשם כך יש למלא ייפוי כוח שעל האדם המייצג אתכם להביא עמו.

אם נדחתה בקשתכם לוויזה, ייתכנו מספר סיבות לכך. את הסיבות נפרט במכתב דחייה שיימסר לכם. הסברים על סיבות אלה ניתן למצוא בסעיף שאלות נפוצות.
הנכם גם רשאים בכל עת להגיש בקשה חדשה בצירוף כל המסמכים הדרושים, המכילות מידע משמעותי שניתן לאמת.

נסיעה טובה! הערות לבעלי ויזה

אם כל הנתונים המופיעים על תג הוויזה שלכם נכונים, אין דבר העומד בדרככם למימוש הנסיעה. אנא בדקו זאת מייד עם קבלת הדרכון לידיכם. יש להודיע באופן מיידי במידה והתגלו טעויות (באמצעות דוא"ל לכתובת rk-visa-100@tela.diplo.de   או rk-visa-101@tela.diplo.de ), כדי שנוכל להנפיק לכם ויזה חדשה. להדפסת תג ויזה מתוקן אין צורך בקביעת תור מראש.

על הוויזה שלכם מופיעים השם המלא, מספר הדרכון ותמונתכם. כמו כן מצוין מספר ימי השהייה ותוקפה של הוויזה, כלומר פרק הזמן שבידיכם עד לקבלת אשרת השהייה שלכם בתחומי גרמניה.

לכן חשוב לא לשכוח להירשם מיד לאחר כניסתכם לגרמניה בלשכה למרשם אוכלוסין ולקבוע תור ברשות לאזרחים זרים. עם הוויזה המתירה את כניסתכם לגרמניה ניתן לנוע בכל רחבי מדינות שנגן.

לראש העמוד