Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

ויזה וכניסה לגרמניה

ויזה וכניסה

ויזה וכניסה, © dpa

16.02.2018 - מאמר

הינך מעוניין להיכנס לרפובליקה הפדראלית של גרמניה לנסיעת פרטית או עסקית? כל המידע על חובת ויזה והתנאים לקבלת האשרות השונות נמצא כאן

אזרחי מדינות האיחוד האירופי אינם צריכים ויזת כניסה לגרמניה.על כל שאר האזרחים הזרים חלה חובת ויזה עקרונית.

אזרחים ישראלים פטורים מחובת ויזה, אך הם זקוקים לאישור שהייה אם מדובר בשהייה ממושכת.

אם הינך זקוק לויזה כדי לנסוע לגרמניה, עליך לפנות אישית לשגרירות. כל פונה המבקש ויזה צריך לקבוע תור מראש. קביעת התור מתבצעת אך ורק במערכת המקוונת לקביעת תורים, באתר השגרירות באינטרנט. 


לראש העמוד