Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

ויזה וכניסה לגרמניה

ויזה וכניסה

ויזה וכניסה, © dpa

מאמר

הכניסה לגרמניה

החל משבת, 08.05.21, הסירה ממשלת גרמניה את כל מגבלות הכניסה עבור תושבי ישראל. לפי כך מותרת מתאריך זה הנסיעה לגרמניה לתושבי ישראל לכל מטרה. יחד עם זאת, עקב המגפה  עדיין קיימים איסורים בנושא לינות לצרכי תיירות במקומות רבים בגרמניה, כמו גם מגבלות נוספות בחיים הציבוריים.  


לראש העמוד