Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

ויזה וכניסה לגרמניה

ויזה וכניסה

ויזה וכניסה, © dpa

מאמר

כניסה לגרמניה למחוסנים באופן מלא

אנשים שחוסנו באופן מלא נגד וירוס הקורונה SARS-CoV-2 באמצעות חיסונים שאושרו על יד סוכנות התרופות האירופית (EMA) (או עם מקביליהם של חיסונים אלה הנמצאים בשימוש במדינות שלישיות) רשאים להיכנס מישראל לגרמניה. אנשים אלה רשאים להיכנס לגרמניה גם למטרות ביקור או למטרות תיירותיות. אנשים מחוסנים באופן מלא בהתאם לכללים אלה יכולים להגיש בקשה לאשרה הנדרשת לכניסה לגרמניה בשגרירות גרמניה תל אביב.

מדינות המוגדרות כאזורים עם וריאנטים של הווירוס אינן כלולות בהסדר זה. איסור הכניסה לגרמניה ממדינות אלה עדיין עומר על כנו.

הכניסה מתאפשרת אך ורק לאנשים המחוסנים עם חיסונים המופיעים באתר מכון פאול-ארליך (PEI)

https://www.pei.de/impfstoffe/covid-19 (לפרטים נוספים ראה מטה). כעת העניין תקף רק לגבי חיסונים המאושרים על יד הסוכנות האירופית לתרופות (EMA) או לגבי מקבילים לחיסונים אלה שנמצאים בשימוש במדינות שלישיות .כעת  נשקלת הרחבת שתכלול חיסונים אחרים עם סטנדרד הגנה דומה אחרי סיום הבדיקות הנדרשות.

אישור התחסנות

עבור הכניסה לגרמניה דרוש בכל מקרה אישור התחסנות העונה במלואו על התנאים כפי שמופיעים בהמשך בסעיפים 2,1 ו-3:

 1.  מתקבל אך ורק אישור קורונה דיגיטלי של האיחוד האירופי או אישור חיסונים  מקביל בצורה דיגיטלית או פיזית (על נייר) בגרמנית, אנגלית, צרפתית, איטלקית או ספרדית. צילום של אישורים פיזיים אינם נחשבים כאישורים דיגיטליים. אישורים דיגיטליים אמורים להיות מונפקים על ידי הגורם המוסמך האופן דיגיטלי ומועברים לנמען שזכאי להם באופן דיגיטלי.
 2. על אישור ההתחסנות לכלול את הנתונים הבאים:
 • הפרטים האישיים של המחוסן (לכל הפחות שם משפחה, שם פרטי ותאריך לידה או מספר של  דרכן בתוקף או תעודה מזהה אחרת עם תמונה שהמחוסן מציג בביקורת הגבולות).
 • תאריך החיסון, מספר החיסונים
 • כינוי חומר החיסון
 • שם המחלה נגדה התקבל החיסון כמו גם
 • סממנים המצביעים על האדם או המוסד האחראים על מתן החיסונים או הנפקת האישור, כגון סמל רשמי או שם המנפיק.

על החיסון עצמו לענות על דרישות מסוימות. דרישות – הכרחיות (מחייבות?) – אלה מתפרסמות באתר מכון פאול-ארליך https://www.pei.de/impfstoffe/covid-19  ומתייחסות ל-

 • חומרי החיסון שניתנו
 • מספר מנות החיסון שנדרשות להגנה חיסונית מלאה
 • חיסוני הדחף הנדרשים להמשך הגנה חיסונית מלאה
 • מרווח הזמן בין החיסונים
 •  אא) עליו יש לשמור אחרי החיסון על מנת להבטיח הגנה חיסונית מלאה ו-
 • בב) מרווח הזמן המקסימלי (או המירבי) בין מנות החיסון השונות על מנת לשמור על הגנה חיסונית מלאה

לכן אנא בדקו לפני כל נסיעה מתוכננת, האם אישור ההתחסנות שלכם עונה על דרישות אלה שפורטו לעיל – ובמיוחד האם החיסון שלכם עונה במלואו על הדרישות המתפרסמות באתר –https://www.pei.de/impfstoffe/covid-19

אנשים שטרם מלאו להם 12 שנה ועדיין לא מחוסנים רשאים להיכנס לגרמניה עם אישור בדיקת קורונה (PCR או אנטיגן) בליווי של הורה אחד לפחות שחוסן באופן מלא. בתוך כך, אנשים שטרם מלאו להם שש שנים אינם חייבים להציג אישור בדיקה.

מידע נוסף ניתן למצוא כאן:

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavirus-faqs.html.

 

לראש העמוד