Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

פיצויים בגין פשעי הנאצים - סקירה

Berlin , Deutschland - 19. August 2010: Close up Detail der Betonsteine ​​, die die öffentliche Denkmal für die ermordeten Juden Europas .

Berlin , Deutschland - 19. August 2010: Close up Detail der Betonsteine ​​, die die öffentliche Denkmal für die ermordeten Juden Europas ., © Colourbox

19.02.2018 - מאמר

הרפובליקה הפדראלית של גרמניה מודעת לאחריותה המיוחדת לעוול שנגרם ע"י שלטון הנאצים. לכן נתנו כל הממשלות הגרמניות עדיפות עליונה לפיצוי מוסרי וכספי בגין עוול זה. מיד עם תום המלחמה נקבעו תקנות בנושא . להלן סקירה על כל אפשרויות הפיצוי שעדיין תקפות.

בנוסף עומד לרשותכם מידע על אישורי חיים ועל הגבלת שכר עורכי דין בישראל.

 מידע כללי בנושא פיצוים נכלל גם בחוברת "פיצוי על עוול שנגרם ע"י המשטר הנאצי" מטעם משרד האוצר הגרמני. (לפתיחה לחצו כאן)

עבודה בגטו ללא כפייה

מי שנרדף ע"י הנאצים ועבד בהתאם לחוק הפיצויים הגרמני (BEG) "ללא כפייה" בגטו, באופן עקרוני עשוי להיות זכאי לקצבה ע"פ חוק ה- ZRBG או למענק חד-פעמי על בסיס תקנה שקבעה ממשלת גרמניה ב-2007. על אותה העבודה ניתן לזכות או בתשלום חד-פעמי או בתשלום קצבה. אך מגיש הבקשה רשאי להגיש את שני סוגי הבקשות במקביל, ובמידה  ויקבל תשובה חיובית לשתי הבקשות יחליט באיזו חלופה לבחור.

קצבה עבור עובדי גטו לשעבר ומענקים חד-פעמיים

פיצוי עובדי כפייה

על מנת לפצות על עבודות כפייה במחנה ריכוז או בגטו, ייסדה ממשלת גרמניה בשנת 2000 את קרן "זיכרון, אחריות ועתיד" (EVZ). הונה של הקרן בסך  5,16 מיליארד אירו הגיע מממשלת גרמניה ומחברות כלכליות גרמניות.

פיצוי בגין עבודת כפייה

פיצויים בהתאם לחוק הפיצויים הפדראלי של גרמניה (BEG)

חוק הפיצויים הפדראלי של גרמניה (BEG) איפשר לנרדפי המשטר הנאצי לדרוש תשלומי פיצויים. מי שעדיין מקבל כיום תשלומי קצבה שוטפים על נזקי בריאות, יכול להגיש בקשה להגדלת התשלומים עקב החמרת המצב הבריאותי, במשרד האחראי על הפיצויים בארצות זרות – "Office for Personal Compensation from Abroad".

בקשה בגין החמרת הסבל  

תשלומי סיוע נוספים לניצולי שואה בישראל

החל מיולי 2019 יקבלו ניצולי שואה מסוימים תשלומי סיוע נוספים למפרע .העניין תקף לגבי זכאים המקבלים רנטה מגרמניה לפי חוק הפיצויים החיים בישראל.
התשלום החודשי הנוסף יקבע על פי גובה הפיצויים האינדיבידואלי , זאת כדלקמן:
קצבה עד 600 אירו:    400 אירו נוספים
קצבה בסך 601-700 אירו:  300 אירו נוספים
קצבה בסך 701-800 אירו:  250 אירו נוספים
קצבה בסך 801-900 אירו:  200 אירו נוספים
קצבה בסך 901-1000 אירו:  150 אירו נוספים
קצבה בסך 1001 אירו ויותר:  100 אירו נוספים
כך סיכמו משרדי האוצר הישראלי והגרמני ב- 20 ביוני 2019.

בדרך זאת מתכוונת ממשלת גרמניה לתאם את רמת הסיוע של ניצולי השואה החיים בישראל.
התשלומים הנוספים ישולמו לזכאים על ידי משרד האוצר הישראלי. למידע נוסף ניתן לפנות לרשות לזכויות ניצולי השואה בישראל.

קרן הסיוע

בנוסף, לנרדפים יהודים, שנגרם להם נזק בריאותי רב ואינם יכולים לקבל תשלומים ממקורות גרמניים אחרים, עומדת הזכות להגיש בקשה במשרד האוצר הישראלי או בועידת התביעות (JCC) על מנת לקבל לתשלום חד-פעמי מקרן הסיוע.

הסדרי פיצויים בעזרת ועידת התביעות (JCC)  

קרן סעיף 2

יהודים נזקקים שנרדפו על ידי הנאצים והיו עצורים במחנה ריכוז או גטו, או שהסתתרו, או שנאלצו לאמץ זהות בדויה והחל מ- 01.01.2020 גם מי שהוכר כ"חסיד אומות העולם" יכולים לבקש מוועידת התביעות קצבאות חודשיות מתוך "קרן סעיף 2". הסעיף הינו תוצאה של הסכם שהושג בין גרמניה המאוחדת וועידת התביעות.

 

מידע נוסף על הסדרים למקרים קשים שהושגו עם ועידת התביעות.

הקרן לרווחת נפגעי השואה בישראל

הקרן לרווחת נפגעי השואה בישראל מסייעת במימון שירותים סיעודיים, טיפולי שיניים, מכשירי שמיעה ומשקפיים. כתובת: ת. ד. 7197, תל אביב 64734. ניתן להפנות בקשות בנושאים אלה לקרן.

בקשות נוספות למשרד האוצר ולועידת התביעות

גם היום מעניקים משרד האוצר הישראלי וועידת התביעה בתנאים מסוימים תשלומים לנרדפים יהודיים שלא קיבלו פיצוי משום גורם אחר. במקרה זה נא לפנות לשני מוסדות אלה.

נרדפים לא יהודיים

נרדפים לא יהודיים, שרוצים להגיש בקשות או להתייעץ, יכולים לפנות למוקד המידע והייעוץ  לנרדפי הנאצים בקלן:

www.nsberatung.de  

נושאים נוספים

נושאים נוספים בתחום הפיצויים הם אישורי חיים והגבלת שכר עורכי הדין בישראל. נא לחצו

אישורי הכנסה ואישורי חיים 

הודעה לניצולי שואה  - הגבלת שכר טרחה

בנוסף עומד לרשותכם מידע על אישורי חיים ועל הגבלת שכר עורכי דין בישראל.

מידע כללי בנושא פיצוים נכלל גם בחוברת "פיצוי על עוול שנגרם ע"י המשטר הנאצי" מטעם משרד האוצר הגרמני. (לפתיחה לחצו כאן)

קרן סעיף 2

יהודים נזקקים שנרדפו על ידי הנאצים והיו עצורים במחנה ריכוז או גטו, או שהסתתרו, או שנאלצו לאמץ זהות בדויה יכולים לבקש מוועידת התביעות קצבאות חודשיות מתוך "קרן סעיף 2". הסעיף הינו תוצאה של הסכם שהושג בין גרמניה המאוחדת וועידת התביעות.

מידע נוסף על הסדרים למקרים קשים שהושגו עם ועידת התביעות.

לראש העמוד