Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

רישיון נהיגה וענייני תחבורה

Auto

Verkehr, © colourbox

01.12.2017 - Artikel

רשיון נהיגה גרמני בישראל

רישיונות נהיגה גרמניים מוכרים בישראל לתקופה של עד שנה אחת, לשוהים בארץ כתיירים. כאשר מחליטים להתגורר בישראל דרך קבע, חייבים להמיר את רישיון הנהיגה הגרמני לרישיון נהיגה ישראלי תוך שנה אחת. לשם המרת הרישיון אין צורך לעבור טסט – מבחן נהיגה. מי שמבקש המרת רישיון נהיגה צריך לפנות  למשרד הרישוי.  מידע נוסף יימסר בין היתר על ידי משרד הרישוי באזור תל אביב. מידע טלפוני ניתן לקבל בחיוג המקוצר של משרד התחבורה 5678* ברשת טלפונים ישראלית. מידע בנושא נמצא גם באתר משרד החוץ הישראלי

רשיון נהיגה ישראלי בגרמניה

רשיון נהיגה ישראלי בגרסת הכרטיס המזהה מספיק לפי שעה להפעלת רכבים ממונעים בגרמניה.

ניתן לנהוג בגרמניה עם הרשיון הישראלי למשך שישה חודשים מבלי להמירו. אם מתוכננת שהייה מעבר לשישה חודשים, שלא תעלה על 12 חודשים, ניתן לבקש הארכה. לאחר 12 חודשים לכל היותר חייבים להמיר את רשיון הנהיגה.

יש להציג רשיון נהיגה מקומי ישראלי ורשיון בינלאומי בתוקף כמסמך משלים על מנת להוכיח שקיים היתר נהיגה.

בעלי רשיון נהיגה זר אינם יכולים לעשות שימוש בהיתר הנהיגה שלהם ממדינה זרה, אם עדיין לא מלאו להם 18 שנה, הגיל המינימאלי לנהיגה בגרמניה על פי סעיף 10, פסקה 3, מספר 3 לתקנות הנהיגה (FeV).

שימו לב! אסור לנהוג ברכב כאשר אין היתר או שההיתר כבר לא קיים; עבירה זו תיענש כנהיגה ללא היתר.

מידע נוסף באתר של משרד התחבורה הגרמני

אובדן רשיון נהיגה גרמני

במקרה של אובדן רשיון נהיגה גרמני רצוי להודיע לרשות בגרמניה, שהנפיקה את רשיון הנהיגה, על האובדן. בעל הרשיון הגרמני יכול להגיש בקשה להנפקת רשיון נהיגה חלופי לרשות המוסמכת לתחבורה לפי מקום מגוריו האחרון בגרמניה. לבירור המשך התהליך יש לפנות לרשות המוסמכת בגרמניה.

בתאריך 19.01.2013 השתנו בגרמניה כמה תקנות בדבר חוקי הנהיגה ורשיון הנהיגה.

בין השינוים גם הכנסת דגם חדש לרשיון הנהיגה. התקנה החדשה קובעת, שרשיונות חדשים שהונפקו החל מתאריך 19.01.2013 או שהונפקו לאחר אובדן רשיון נהיגה ישן החל מתאריך 19.01.2013, יהיו בתוקף למשך 15 שנה בלבד. התוקף מתיחס למסמך רשיון הנהיגה בלבד, לא להיתר הנהיגה עליו הוא מבוסס. לאחר שיפוג תוקפו של רשיון הנהיגה, רק יהיה על בעל הרשיון להחליפו במסמך מעודכן מבחינה מנהלתית. אין צורך לחזור על מבחן הנהיגה, הטסט.

השבתת רכב גרמני בישראל

תקנות התעבורה הגרמניות(StVZO)  קובעות שלהשבתת רכבים שהובאו למדינות זרות אחראי בדרך כלל משרד הרישוי הגרמני בו רשום הרכב.
במקרים יוצאי דופן ניתן לבצע את השבתת הרכב באמצעות שגרירות גרמניה (בעיקר בעקבות בקשות סיוע מצד משרדי רישוי גרמניים, אגרה בתשלום).
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/EN/Articles/StV/Roadtraffic/validity-foreign-driving-licences-in-germany.html


nach oben