Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

קורות חיים השגרירה

27.08.2018 - מאמר

ד"ר סוזנה ואזום-ריינר,

נולדה ב- 31 ביולי 1956 במיינץ, אלמנה, ילדה אחת


החל מ- 9/2018   

שגרירת הרפובליקה הפדרלית של גרמניה, תל אביב

2015  -  2018    

שגרירת הרפובליקה הפדראלית של גרמניה, רומא

2012  -  2015    

שגרירת הרפובליקה הפדראלית של גרמניה, פריס

2009  -  2012    

משרד החוץ הגרמני, מנהלת המחלקה המשפטית ויועצת לענייני החוק הבינלאומי של ממשלת גרמניה

2006   -  2009   

משרד החוץ הגרמני, הממונה על נושאי החוק הבינלאומי הכללי והמיוחד

2002   -  2006    

משרד החוץ הגרמני, מנהלת המחלקה לענייני החוק הבינלאומי

2000   -  2002    

משרד החוץ הגרמני, סגנית מנהל המחלקה לענייני החוק הבינלאומי

1997   -  2000    

 נציגות גרמניה לארגונים הבינלאומיים בג'נבה

1993   -  1997   

שגרירות גרמניה תל אביב

1991   -  1993   

משרד החוץ הגרמני

1989   -  1991   

שגרירות גרמניה רבאט

1987   -  1989   

משרד החוץ הגרמני

1987                  

בחינת מסלול לדרג הדיפלומטי הגבוה בשרות החוץ הגרמני

1986   -  1987   

תקופת התמחות לדרג הדיפלומטי הגבוה בשרות החוץ הגרמני

1984   -  1986   

פעילות מחקר במוסד הגרמני לעניינים בינלאומיים ובטחון

1984                 

מבחן גמר ממלכתי במשפטים, שלב 2

1983                 

תואר שלישי במשפטים, דוקטורט

1981   -  1984    

התמחות בתחום המשפטים

1981                 

מבחן גמר ממלכתי במשפטים, שלב 1

1976   -  1981   

לימודי משפטים

1975                 

מבחני בגרות

לראש העמוד