Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

נגישות

Behinderte

Behinderte, © dpa

19.02.2018 - מאמר

לחץ לקבלת מידע כיצד לקבל נגישות.

נגישות בשגרירות גרמניה תל אביב

אזרחיות.ים בעלי מוגבלויות זקוקים לתנאים מבניים מיוחדים כאשר הם  מגיעים לשגרירות לשם הגשת בקשה להנפקת דרכון או תעודת זהות ולטיפול בנושאים קונסולריים אחרים המחייבים נוכחות אישית. בבחירת המיקום החדש של השגרירות בתל אביב כמו גם בתכנון והכנת המשכן הושם דגש מיוחד על הבטחת גישה נגישה ככל האפשר.

 מקומות חנייה לנכים 

בבניין בו נמצאת השגרירות ישנם מקומות חנייה לנכים המותאמים גם לבעלי כיסאות גלגלים, הן בחניון התת-קרקעי והן בשטח הציבורי, ברחוב בחזית הבניין.

 גישה לבניין השגרירות

בדיוק לפני דלת הכניסה הראשית לאגף השגרירות, ישנן מדרגות עם מעקה ורמפה נגישה לכיסאות גלגלים. מהצד המזרחי של הבניין ניתן להגיע לכניסה ממפלס הכביש בשביל הליכה עם שיפוע מתון. בנוסף יש אפשרות כניסה נגישה לבניין דרך החניון התת-קרקעי והמעלית העולה ממנו.

המעקה על הרמפה מספק תמיכה לעיוורים או לאנשים בעלי לקות ראייה. אין תמיכה טכנית נוספת. עם זאת, במקרה הצורך הצוות במרחב הכניסה של הבניין מוכן לסייע בכל עת.

ניתן להגיע למשרדי השגרירות והקונסוליה במעלית וללא מדרגות.

מידע על הנגישות בבניין השגרירות 

יש נגישות מלאה למרחב הקונסוליה, כולל מחלקות הדרכונים והאשרות. באזור ההמתנה יש שירותי נכים נגישים.

מידע ליצירת קשר לפניות בעת בקשה לסיוע

אנשים עם מוגבלויות יכולים להפנות שאלות או בקשות לעזרה בטרם הגעתם לשגרירות, באמצעות דוא"ל או בטלפון 
972-3-6931332 +


„Inklusion“ (הכלה) בגרמניה

"Inklusion“  או "הכלה" בעברית, פירושה שכל האנשים, עם או בלי מוגבלויות, יוכלו לחיות יחדיו כשווים בכל תחומי החיים. בהתארגנות של מקומות העבודה ובניהול חיי היום יום – לדוגמה קניות בסופר, גישה לתחבורה הציבורית, השתתפות באירועי תרבות- יש להבטיח שאנשים עם מוגבלויות יוכלו להתנהל  כעניין שבשגרה. מטרתה של ממשלת גרמניה הינה לשפר את מצבם של אנשים עם מוגבלויות.

מידע נוסף
www. behindertenbeauftragte.de

לראש העמוד