Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

ויזת "חופשת עבודה"

Working Holiday Programm

Working Holiday Programm, © DPA

מאמר

"תכנית אשרת חופשת עבודה" ("Working-Holiday-Visa-Programm")
הגרמנית-ישראלית פונה לאזרחים צעירים בגילאים 18 – 30 בעלי אזרחות גרמנית או ישראלית. היא נותנת אפשרות להכיר את המדינה השנייה ואת תרבותה באופן מעמיק יותר במהלך שהות שאורכה עד שנה. על מנת להשלים הכנסות למימון החופשה, מותר לעסוק בעבודה זמנית. אם הינך אזרח גרמני, נא לפנות לשגרירות ישראל בברלין.

למי פונה התכנית?
התכנית פונה לאזרחים ישראלים וגרמנים בגילאים 18 עד 30. אין אפשרות לאיחוד משפחות באמצעות "אשרת חופשת עבודה".

אילו אפשרויות עבודה יש במסגרת "תכנית אשרת חופשת עבודה" WHP?

האשרה מיועדת בראש ובראשונה לשהות למטרת חופשה בגרמניה. עם זאת, התכנית מאפשרת למשתתפים בה גם לעסוק בעבודה בגרמניה באופן זמני לצד בילוי החופשה שלהם, על מנת להשלים הכנסות למימון החופשה. מותר לעסוק בעבודה עד 12 חודשים. אולם, חייבים להחליף את המעסיק אחרי שלושה חודשים לכל המאוחר. במהלך שלושת החודשים מותר לעבוד במשרה מלאה או חלקית כאחד. חשוב שהמטרה העיקרית לשהות תהיה חופשה ולא מציאת מקום עבודה.

אזרחים ישראלים יכולים להגיש בקשות לקבלת אשרת חופשת עבודה מראש בשגרירות גרמניה בתל אביב או אחרי הכניסה לגרמניה (ללא צורך בוויזה) ישירות ברשות לאזרחים זרים הממונה בגרמניה. לתשומת לבכם: אפשר להתחיל לעבוד רק לאחר הנפקת האשרה על ידי השגרירות או הרשות לאזרחים זרים. מותר גם לעסוק בעבודה עצמאית (לדוגמה שיעורים פרטיים). מותר גם להשתתף בקורסים להכשרה מקצועית או השתלמויות במשך שישה חודשים בסך הכל.

מידע על הצעות עבודה ניתן לקבל בין היתר בלשכת התעסוקה המקומית. מידע נוסף ניתן למצוא באתרים אלה:

www.zav.de

www.arbeitsagentur.de

http://www.make-it-in-germany.com/en

ויזת "תכנית חופשת העבודה" מאפשרת לעסוק בעבודה אך ורק בגרמניה. לא ניתן לעסוק בעבודה במדינות אחרות החברות בהסכם שנגן. עם זאת ניתן לבקר בהן ללא צורך באשרה עד לתקופה של 90 יום מכל חצי שנה.

ביקורת הגבולות בגרמניה עשויה לבקש את הצגת המסמכים הנדרשים שצוינו לעיל בעת הכניסה למדינה. על מנת להימנע מבעיות, אנא הביאו אותם עמכם (ביטוח בריאות, אישורי מימון הוצאות מחייה וכו').

הגשת הבקשה

אזרחים ישראלים יכולים להגיש את הבקשות שלהם לקבלת אשרה בשגרירות גרמניה או ישירות ברשות לאזרחים זרים בגרמניה.

לחצו כאן להורדת טופס הבקשה.

אם ברצונך להגיש את בקשתך בשגרירות, עליך להזמין תור.

לכניסה למערכת המקוונת להזמנת תורים, נא ללחוץ כאן

לחצו כאן להורדת טופס הבקשה.


מסמכים דרושים

מידע על המסמכים הדרושים, נמצא בעלון המידע

הארכת "אשרת חופשת העבודה"

באופן עקרוני לא ניתן להאריך את תוקף האשרה. בתום שנה לא ניתן לקבל אשרה חדשה במסגרת הסדר "תכנית אשרת חופשת עבודה". אם במהלך שהותך מצאת מקום עבודה, ניתן לפנות לרשויות המוסמכות לטיפול באזרחים זרים בגרמניה כדי לשנות את סוג האשרה לאור הנסיבות. במקרה כזה, נא לפנות לרשות לאזרחים זרים המקומית.

לראש העמוד