Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

מידע לפי סעיף 13 של התקנון בנושא הגנה על פרטיות

Ein USB-Stick und ein Zahlenschloss liegen auf einer Computer Tastatur

Datenschutz, © colourbox.de

03.03.2022 - מאמר

בזמן הטיפול בבקשה שלך משתמש משרד החוץ הגרמני בפרטים האישיים שלך. פרטים אישיים כוללים את כל המידע שמתייחס לאדם שזוהה או שניתן לזהותו כאישיות משפטית טבעית. על מנת לעדכן אותך על עיבוד הנתונים ולמלא את חובתנו לעדכון על פי סעיף 13 של התקנון בנושא הגנה על פרטיות, אנו מיידעים אותך כדלקמן:

1) האחראי על עיבוד הפרטים האישיים שלך לפי סעיף 4 מס' 7 בתקנון בנושא הגנה על פרטיות:

משרד החוץ הגרמני

Auswärtiges Amt

Werderscher Markt 1

10117 Berlin

טלפון: 03018-17-0

שרות לאזרח: 03018-17-2000

פקס: 03018-17-3402

אתר אינטרנט
טופס ליצירת קשר

2) ליצירת קשר עם הממונה על הגנה על פרטיות במשרד החוץ הגרמני:

Datenschutzbeauftragter des Auswärtigen Amt

Werderscher Markt 1

10117 Berlin

טלפון: 03018-17-3717

פקס: 03018-17-53717

טופס ליצירת קשר
3) מחוץ לגבולות גרמניה הנך יכול לפנות גם לאיש/אשת הקשר בנושא הגנת פרטיות בנציגות הגרמנית המקומית. ניתן להשיג את איש הקשר בנושא הגנה על פרטיות ב-:

רפאל ראום

שגרירות גרמניה תל אביב

ת.ד.16038

61160 תל אביב

טופס ליצירת קשר:

 

בזמן הטיפול בבקשה שלך בנושא אזרחות/חוק השמות/מצב משפחתי מועברים הפרטים האישיים שלך למשך טיפול לרשות המנהל הפדרלי/לשכה למרשם אוכלוסין המוסמכת. הנציגות הגרמנית המקומית מעבדת את הנתונים שלך לקביעת זהותו של מגיש הבקשה, לבדיקת שלמותה של הבקשה ולאימות עותקים וחתימתך על טופס הבקשה. הבסיס החוקי לעיבוד:

§31StAG/§§2,8,10 KonsG.

 על פי התקנה לתיעוד וניהול תיקים בשרות החוץ לנציגויות הגרמניות נשמרים הפרטים האישיים שלכם במשך חמש שנים לכל היותר. לאחר אישור הבקשה שלכם הנתונים שלכם מושמדים לאלתר.

בתור מגיש בקשה עומדות לך בעיקרון הזכויות הבאות:

הזכות למידע (סעיף 15 בתקנון בנושא הגנה על הפרטיות)

הזכות לתיקון הפרטים (סעיף 16 בתקנון בנושא הגנה על הפרטיות)

הזכות למחיקת הפרטים (סעיף 17 בתקנון בנושא הגנה על הפרטיות)

הזכות להגבלת עיבוד הנתונים (סעיף 18 בתקנון בנושא הגנה על הפרטיות)

הזכות להעברת הפרטים (סעיף 20 בתקנון בנושא הגנה על הפרטיות)

הזכות להתנגד לעיבוד הנתונים (סעיף 21 בתקנון בנושא הגנה על הפרטיות)

הזכות להגיש תלונה ברשות מפקחת (סעיף 77 בתקנון בנושא הגנה על הפרטיות). הרשות המפקחת האחראית למשרד החוץ הגרמני הינה הממונה הפדרלי להגנה על פרטיות וחופש המידע.

בנוסף עומדת לכם הזכות להגיש תלונה על עיבוד הפרטים האישיים שלכם ברשות מפקחת על הגנה על פרטיות. הרשות המפקחת האחראית על משרד החוץ הגרמני:

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Graurheindorfer Straße 153

53117 Bonn

טלפון: +49(0)2289977990

דוא"ל


לראש העמוד