Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

תקנות ממשלת גרמניה לגבי מענקים זמניים לתקופת מעבר  לאלמנות / אלמנים  של קורבנות רדיפה נאצית שקיבלו מענקים שוטפים עד לפטירתם בהתאם לחוק הפיצויים הגרמני (BEG)

Diverse Stempel an einer Halterung

Beglaubigung, © Photothek.de

07.05.2021 - מאמר

התקנה לעיל נכנסה לתוקף ב- 27 באפריל 2021.

בהתאם לתקנה, אלמנות / אלמנים  של שורדים שנרדפו על ידי הנאצים ונפטרו  אחרי 1 לינואר 2020 וקיבלו עד לפטירתם מענקים שוטפים בהתאם לחוק הפיצויים הגרמני (BEG), יכולים להגיש בקשה לקבלת מענקים כספיים לאחר מות בן / בת הזוג למשך תקופת מעבר של תשעה חודשים באמצעות טופס מתאים. גובה התשלום מותאם בעיקרון לפנסיה המינימלית לפי חוק הפיצויים (BEG).

"קבוצת העבודה מענקים ותגמולים"  (Arbeitsgruppe Anerkennungsleistungen ) במשרד הגרמני לשירותים כלליים ונושאי רכוש פתוחים (BADV) הינה אחראית ליישום התקנה הזאת.

מידע נוסף בגרמנית נמצא כאן:

 

עלון מידע מענקים זמניים לאלמנים/ אלמנות קורבנות הנאצים – עברית

מענקים זמניים לאלמנות / אלמנים של קורבנות  הנאצים טופס- אנגלית


לראש העמוד