Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

עורכי דין, נוטריונים ומתורגמנים בישראל  

Adressbuch

Ein Adressbuch am Mittwoch (23.01.2008) auf der Messe Paperworld in Frankfurt am Main. Foto: Frank May +++(c) dpa - Report+++, © picure-alliance/ dpa

04.12.2017 - מאמר

לתשומת ליבכם: הנתונים הנ„ל נמסרים על סמך מידע הנמצא ברשות השגרירות במועד העריכה. המידע ובמיוחד ציון שמות עורכי הדין ונותני שירותים משפטיים נוספים נמסרים ללא התחייבות וללא אחריות. על הלקוח לעמוד בעצמו בהוצאות והאגרות החלות בהקשר למנדט שהעניק.

תניית פטור

כלל הנתונים המסופקים מבוססים על ידע ומידע העומד לרשות השגרירות בעת ניסוח המלל. אי לכך ההפניות ושמות עורכי הדין מובאים ללא כל ערבות, ללא אחריות מפורשת או משתמעת או התחייבות מכל סוג שהוא, במיוחד בכל הנוגע לשלמות המידע או לשינויים שחלו בו. כל הפונה לעו“ד יישא באופן בלעדי בכל העלויות והעמלות בהן כרוך ייפוי הכוח שיעניק לעורך הדין. לשגרירות אין כל השפעה על איכות הייעוץ המשפטי והיא אינה ערבה לדבר.


עורכי דין ונוטריונים בישראל

 להלן רשימות של משרדי עריכת דין ונוטריונים בישראל:

הערה נוספת: אם הינכם זקוקים לתרגום לגרמנית עם אישור נוטריוני של מסמך שעליכם להציג בפני אחת הרשויות בגרמניה, באפשרותכם למנות לשם כך:

משרד תרגומים אשר יפיק עבורכם את התרגום ולאחר מכן נוטריון מקומי שינפיק את האישור הנוטריוני לתרגום זה

נוטריון מקומי שייקח על עצמו לבצע הן את התרגום והן את האישור הנוטריוני של תרגום זה

במקרים רבים גם במתורגמן/ית בעל/ת הסמכה רשמית בגרמניה (*) (במקרה זה אין צורך באישור ע„י נוטריון ישראלי)

 השגרירות אינה מספקת שירותי תרגום. זכותכם לבחור ספק לשירות זה  הן בישראל, הן במקום אחר כגון גרמניה.


רשימה עורכי דין - בגרמנית

תל אביב והסביבה

ירושלים והסביבה

חיפה וצפון הארץ

מישור החוף

דרום הארץ


מתרגמים ומתורגמנים בישראל

 להלן רשימות של משרדי תרגום ומתורגמנים בישראל:

הערה נוספת: אם הינכם זקוקים לתרגום לגרמנית עם אישור נוטריוני של מסמך שעליכם להציג בפני אחת הרשויות בגרמניה, באפשרותכם למנות לשם כך:

משרד תרגומים אשר יפיק עבורכם את התרגום ולאחר מכן נוטריון מקומי שינפיק את האישור הנוטריוני לתרגום זה

נוטריון מקומי שייקח על עצמו לבצע הן את התרגום והן את האישור הנוטריוני של תרגום זה

במקרים רבים גם במתורגמן/ית בעל/ת הסמכה רשמית בגרמניה (*) (במקרה זה אין צורך באישור ע“י נוטריון ישראלי)

 השגרירות אינה מספקת שירותי תרגום. זכותכם לבחור ספק לשירות זה  הן בישראל, הן במקום אחר כגון גרמניה.

 

 לרשימה מתורגמנים

 

לראש העמוד