Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

עורכי דין, נוטריונים ומתורגמנים בישראל  

Adressbuch

Ein Adressbuch am Mittwoch (23.01.2008) auf der Messe Paperworld in Frankfurt am Main. Foto: Frank May +++(c) dpa - Report+++, © picure-alliance/ dpa

04.12.2017 - מאמר

לתשומת ליבכם: הנתונים הנ„ל נמסרים על סמך מידע הנמצא ברשות השגרירות במועד העריכה. המידע ובמיוחד ציון שמות עורכי הדין ונותני שירותים משפטיים נוספים נמסרים ללא התחייבות וללא אחריות. על הלקוח לעמוד בעצמו בהוצאות והאגרות החלות בהקשר למנדט שהעניק.

עורכי דין ונוטריונים

תחום סמכות

אין כללים לגבי תחום הסמכות של עורכי הדין. הם אינם מוגבלים לעסוק במקום, עניין או ערכאה מסוימים. לכן – וגם בשל המרחקים הקצרים - מקום מושבו של עורך הדין לא חייב להיות באותו מקום בו נמצא בית המשפט האחראי.

 

שכר טרחה ואגרות

בישראל יש תקנות קבועות לגביית שכר טרחה לנוטריונים.
אולם שכר הטרחה ברשימת האגרות של לשכת עורכי הדין בישראל הינו בגדר המלצה בלבד. הגבלה מחייבת של גובה שכר הטרחה נחשבת יוצאת דופן. קיימת הגבלה מחייבת של גובה שכר הטרחה במקרים כגון תביעות בגין נזקי גוף בעקבות תאונות דרכים או במקרים של פיצויים לקורבנות רדיפות הנאצים (גם לתביעות מחוץ לישראל).

ביתר המקרים נקבע שכר הטרחה באמצעות מו“מ חופשי. הניסיון מלמד ששכר הטרחה בישראל גבוה יותר מאשר בגרמניה. במשרדים גדולים ומוכרים הוא מחושב לפי שעות עבודה (בין 100 ל- 350 אירו). מקובל גם לקבוע את שכר הטרחה באופן יחסי לערכו של מושא הויכוח (בין 5 ל- 25 אחוזים) או בהתאם להצלחה (עד 35 אחוזים – לא נוגד אתיקה מקצועית). לעיתים גם נקבע שכר יסוד הכולל מספר מוגדר של ישיבות בית משפט. במקרה של קיום ימי דיון נוספים בבית משפט קובעים מראש את עלותו של כל יום משפט נוסף. בענייני נדל„ן נהוג לגבות שכר טרחה של 1,5% מערך העסקה.

שכר הטרחה של עורך הדין משולם עקרונית ע“י הלקוח, והוא מוטל על הצד המפסיד במשפט רק עד לסכום מסוים, הנקבע לפי ראות עיניו של בית המשפט. הוצאות בית המשפט (שבד„כ אינן גבוהות במיוחד) יוטלו לרוב על הצד המפסיד.

חובת ייצוג ע“י עורך דין

בישראל אין חובת ייצוג ע„י עורך דין או נוטריון בבית המשפט או בענייני טאבו. אך מכיוון שבית המשפט מתנהל בשפה העברית ועובדי רשויות אינם בהכרח דוברי אנגלית, ממליצה השגרירות, להפעיל עורך דין בעניינים אלה.

עקרונית, השגרירות אינה יכולה לשאת באחריות לגבי האיכות המקצועית של עורכי הדין ברשימה הנ“ל. אין לראות רשימה זו כסופית.

שפת ההתכתבות תהיה לרוב אנגלית או – אם צויין – גרמנית. בעקבות חוסר בכתבנים/כתבניות בשפה הגרמנית, התשובה לעיתים תנתן באנגלית.

ניתן לברר שמות של עורכי דין נוספים דרך לשכות עורכי הדין האזוריות המצויינות בעמודים אלה.

גם תלונות או בירורי מוניטין של עורכי דין, ששמם נודע בדרך אחרת, יש להפנות ללשכות עורכי הדין.

לרשימה עורכי דין - בגרמנית

תל אביב והסביבה

ירושלים והסביבה

חיפה וצפון הארץ

מישור החוף

דרום הארץ


סנגוריה ציבורית

עקרונית עומדת לכל אדם הזכות לקבל הגנה משפטית מהסנגוריה הציבורית כאשר הוא מואשם ברצח או בעבירה אחרת המחייבת הטלת עונש מאסר של 10 שנים לפחות על פי חוק. נאשמים מתחת לגיל 16, או נאשמים אילמים, חרשים או עיוורים, או שלכאורה אינם כשירים לעמוד לדין בשל מצבם הנפשי, יכולים לקבל הגנה משפטית מהסנגוריה הציבורית גם במקרים אחרים.

סיוע בהוצאות משפטיות

בהתקשרות המשפטית בין ישראל והרפובליקה הפדראלית של גרמניה, נושא הסיוע בהוצאות משפטיות מוסדר באמנת האג בענייני המשפט האזרחי מ- 01.03.1954. בהתאם להסכם זה רשאים אזרחים גרמנים בישראל לקבל סיוע בהוצאות משפטיות כפי שמקבלים אזרחים ישראלים; באותה מידה יטופלו אזרחים ישראלים בגרמניה כאילו היו גרמנים.

דרישות כספיות

לשכת המסחר גרמניה-ישראל מציעה שירותי גביית חובות כאשר קיימות דרישות כספיות. השירות בתשלום. נא לפנות ל:

לשכת המסחר והתעשייה

ישראל-גרמניה

ת.ד. 50150

תל אביב 68012

טלפון: 972-3-6806800 +

פקס: 972-3-6133528 +

info@ahkisrael.co.il

אימות נוטריוני של תרגומים

תעריפי האימות הנוטריוני של תירגומים קבועים עפ„י חוק לפי ספירת מספר המילים.

ברשימה הנ“ל סומנו ב„כוכבית“ (*) הנוטריונים המוסמכים לאמת תרגום לגרמנית של המסמכים הישראלים הנחוצים עבור הליך ההתאזרחות, והם גם מכינים תרגומים אלה. במקרה כזה אין צורך בהעסקת מתורגמן בנוסף.

לרשימה מתורגמנים


לראש העמוד