Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

אפוסטיל, אימות, תיעוד והעברת מסמך לנמען

Beglaubigung

Beglaubigung, © Photothek.de

01.12.2017 - מאמר

אימות העתקים

Beglaubigung von Kopien
Beglaubigung von Kopien© Colourbox

לצורך אימות העתקי מסמכים עליכם לקבוע תור מראש. קביעת התור מתבצעת אך ורק במערכת המקוונת לקביעת תורים, באתר השגרירות.

אתם מתבקשים להביא עמכם:

 •  את המסמך במקור
 • העתק פשוט של כל עמודי המסמך שהכנתם בעוד מועד (השגרירות לא מצלמת העתקים עבורכם)

 במקרה והינכם מעוניינים לאמת מספר העתקים, נבקשכם לסדר את הניירות מראש, כך שיופיעו לפי הסדר: קודם המקור הראשון וההעתק הראשון, אחר כך המקור השני וההעתק השני, לאחר מכן המקור השלישי וההעתק השלישי וכן הלאה, אחד מעל השני.

עלויות

עלות אימות העתקים מצולמים של עותק אחד או יותר במסמך עולה כ-25 אירו, שיש לשלם בסכום שווה ערך בשקלים, במזומן, או באמצעות כרטיס אשראי בינלאומי (כרטיס ויזה, מאסטר קרד). אימות מסמכים בנושאי רנטה פטור מתשלום אגרה.

קביעת תור

עקרונית גם קונסולים לשם כבוד בחיפה ובאילת יכולים לערוך אימות חתימות והעתקים. בעת הצורך, אנא קבוע פגישה ישירות עם קונסול הכבוד בסביבת מגוריכם וסכמו איתו את האגרות שיש לשלם לגופו של מקרה.

יש באפשרותכם להרשם במערכת לקביעת תורים של שגרירות גרמניה בקישורית הנ"ל

קביעת תור בשפה האנגלית

אימות חתימות

Beglaubigung von Unterschriften
Beglaubigung von Unterschriften© Colourbox

מעתה כל פונה צריך לקבוע מראש תור לצורך אימות חתימה והנפקת אישורים באמצעות השגרירות. קביעת התור מתבצעת אך ורק במערכת המקוונת לקביעת תורים, באתר השגרירות. אנא, שימו לב שיש להרשם לתור פנוי העומד לרשותכם בתחום הטיפול הקונסולרי בנושא פנייתכם בלבד.

עקרונית גם קונסולים לשם כבוד בחיפה ובאילת יכולים לערוך אימות חתימות והעתקים. בעת הצורך, אנא קבוע פגישה ישירות עם קונסול הכבוד בסביבת מגוריכם וסכמו איתו את האגרות שיש לשלם לגופו של מקרה.  

לאחר שינוי שחל בחוק, עד להודעה חדשה השגרירות לא תוכל לערוך בדיקת זהות לפי חוק הלבנת הון (כגון במקרים של פתיחת חשבון ולקיחת הלוואה). אנא פנו לבנק שלכם בעת הצורך

ענייני נדל"ן  

עסקת נדל"ן בגרמניה דורשת תמיד התערבות של נוטריון גרמני. עקרונית הקונה והמוכר צריכים לחתום באופן אישי על חוזה הקנייה / מכירה בפני הנוטריון בגרמניה.

אם אחד הצדדים לא יכול להיות נוכח, הוא רשאי ליפות את כוחו של צד שלישי, למסור את ההצהרות הדרושות בשמו בפני הנוטריון. ניתן להסדיר את העניין לפני החתימה על החוזה באמצעות יפוי כוח או לאחר מעשה באמצעות הצהרה על מתן היתר / אישור על יפוי כוח. הנוטריון בגרמניה יכין את המסמכים הדרושים עבורכם.

החתימה על אישור יפוי הכוח או מתן היתר צריכה לקבל אימות ציבורי.

לצורך אימות חתימה באמצעות השגרירות, עליכם לקבוע תור מראש. קביעת התור מתבצעת אך ורק במערכת המקוונת לקביעת תורים, באתר השגרירות.
להכנת הטיפול בעניינכם מומלץ לסרוק ולשלוח את המסמכים בטרם הגעתכם לשגרירות.

לצורך אימות חתימה אתם מתבקשים להביא עמכם את המסמכים הבאים:

 • את הדרכון שלכם בתוקף
 •  יפוי כוח או הצהרה על מתן היתר שהנוטריון שלכם בגרמניה הכין עבורכם
 • העתק של המסמך עצמו
 • מסמך המעיד על שווי העסקה (המוזכר בדרך כלל במסמך עצמו)

להכנת הטיפול בעניינכם מומלץ לסרוק ולשלוח את המסמכים בטרם הגעתכם לשגרירות.

אנא שימו לב, השגרירות לא תוכל לייעץ לכם לגבי תוכן עסקת הנדל"ן. לצורך זה נא לפנות ישירות לנוטריון שלכם בגרמניה.

עלויות:

עלות האגרה לאימות חתימה הינה 56,43 אירו, שיש לשלם בסכום שווה ערך בשקלים, במזומן, או באמצעות כרטיס אשראי בינלאומי (כרטיס ויזה, מאסטר קרד).

קונסולים לשם כבוד

עקרונית גם קונסולים לשם כבוד יכולים לערוך אימות חתימות והעתקים.

פרטים ליצירת קשר

בעת הצורך, אנא קבוע פגישה ישירות עם קונסול הכבוד בסביבת מגוריכם וסכמו איתו את האגרות שיש לשלם במקרה שלכם.

יש באפשרותכם להרשם במערכת לקביעת תורים של שגרירות גרמניה בקישורית הנ"ל:

קביעת תור בשפה האנגלית

מרשם החברות

החוק בדבר מרשם החברות והסחר האלקטרוני(EHUG) קובע שמרשם החברות בגרמניה ינוהל באופן אלקטרוני החל מ- 1 בינואר 2007. הבקשות לרישום יוגשו למרשם החברות באופן אלקטרוני עם אימות ציבורי. מסיבה זו השגרירות אינה יכולה להעביר הרשמות למרשם החברות. שליחת הבקשה לרישום הינה מתפקידו של מגיש הבקשה, ששולח את הרישום במרשם בליווי התעוד הקונסולרי לנוטריון ומבקש ממנו להכין את ההעתקים האלקטרונים המאומתים הנחוצים לשם השלמת התהליך ולהעבירם באופן דיגיטלי לבית המשפט לרישום חברות. אין צורך בנוכחותם האישית של מגישי הבקשה אצל הנוטריון.

לצורך אימות החתימה לרישום במרשם החברות באמצעות השגרירות, עליכם לקבוע תור מראש. קביעת התור מתבצעת אך ורק במערכת המקוונת לקביעת תורים, באתר השגרירות.

להכנת הטיפול בעניינכם מומלץ לסרוק ולשלוח את המסמכים בטרם הגעתכם לשגרירות.  

לצורך אימות חתימה אתם מתבקשים להביא עמכם את המסמכים הבאים:

 • את דרכונכם בתוקף
 •  רישום במרשם החברות שהכין עבורכם הנוטריון שלכם בגרמניה
 •  במקרה הצורך אישור על שווי העסקה

אנא, שימו לב, שגרירות גרמניה אינה יכולה לייעץ לגופו של עניין הרישום במרשם החברות. לשם קבלת ייעוץ, אנא פנו ישירות לנוטריון שלכם בגרמניה.

עלויות

עלות האגרה לאימות חתימה הינה 56,43 אירו, שיש לשלם בסכום שווה ערך בשקלים, במזומן, או באמצעות כרטיס אשראי בינלאומי (כרטיס ויזה, מאסטר קרד).

 יש באפשרותכם להרשם במערכת לקביעת תורים של שגרירות גרמניה בקישורית הנ"ל:

קביעת תור שפה האנגלית

ויתור על ירושה

לפי החוק הגרמני (ראה החל מסעיף 1942 בספר החוקים BGB) יכול יורש להסתלק מזכויותיו בעזבון רק תוך שישה שבועות, בהודעה לבית המשפט לענייני ירושה המוסמך לטפל בעזבון.

פרק הזמן יהיה שישה חודשים, אם מקום מגוריו האחרון של המוריש היה במדינה זרה או אם היורש נמצא במדינה זרה בתחילת התקופה. 

התקופה מתחילה במועד, בו נודע ליורש על קיום ונסיבות המקרה. אם נקרא היורש מכוח נסיבות של פטירה, לא תחל התקופה לפני הודעה רשמית על צו הירושה. 

ההודעה על הסתלקות מזכויות בעזבון נעשית בהודעה הנמסרת לבית המשפט לענייני ירושה המוסמך; ההודעה  תרשם רשמית בכתב בבית המשפט או תמסר כהודעה בכתב בליווי אימות רשמי למסמך. 

הורים, הפועלים כאפוטרופוסים לילדיהם הקטינים, חייבים שניהם למסור הסבר להסתלקות מעזבון הנעשית בשם ילדיהם. 

אם אין באפשרותך למסור את הצהרתך ישירות בבית המשפט לענייני ירושה המוסמך בגרמניה, ניתן לאמת את חתימתך בשגרירות. 

דוגמה להצהרה על הסתלקות מזכויות ירושה

 דוגמה להצהרה על הסתלקות מזכויות ירושה עבור קטין  

על מנת למסור הצהרה על הסתלקות מזכויות עזבון בשגרירות, הינכם צריכים לקבוע תור מראש. על מנת לקבוע תור, הינכם מתבקשים לפנות לדוא"ל:  info@tel-aviv.diplo.de 

הינך מתבקש להביא איתך את דרכונך ו/או תעודת הזהות שלך, כמו כן, במידה וקיים, מכתב(ים) מבית המשפט המוסמך לענייני ירושה – ואם יש – את תעודת הפטירה של המוריש. 

לאחר מכן יש לשלוח את ההצהרה המאומתת לבית המשפט לענייני ירושה בגרמניה, תוך פרק הזמן שצוין.

עלות אימות החתימה הינה 56,43 אירו, שיש לשלם בשקלים חדשים או באמצעות כרטיס אשראי בינלאומי (כרטיס ויזה, מאסטר קרד).

אימות חתימות ואישורים בנושאים אחרים  

Konsularische Bescheinigungen
Konsularische Bescheinigungen© Colourbox

מעתה צריך לקבוע מראש תור גם לכל מקרה אחר של אימות חתימה או הנפקת אישור. קביעת התור מתבצעת אך ורק במערכת המקוונת לקביעת תורים, באתר השגרירות.

שגרירות גרמניה עורכת אימות חתימה כאשר המסמך המסוים נועד לשימוש בגרמניה. 

להכנת הטיפול בעניינכם מומלץ לסרוק ולשלוח את המסמכים בטרם הגעתכם לשגרירות.

לצורך אימות חתימה אתם מתבקשים להביא עמכם את המסמכים הבאים:

 •  את הדרכון שלכם בתוקף ו/או תעודת זהות
 •  את המסמך עליו אמורים לחתום
 •  במקרה הצורך, מסמך המעיד על שווי העסקה

יש באפשרותכם לשלוח פקס (למספר 03-6931-394) או מייל דרך הטופס ליצירת קשר.

עלויות 

עלות האגרה לאימות חתימה הינה 56,43 אירו, שיש לשלם בסכום שווה ערך בשקלים, במזומן, או באמצעות כרטיס אשראי בינלאומי (כרטיס ויזה, מאסטר קרד).

הנפקת אישורים 

להנפקת אישורים קונסולרים נא לפנות לשגרירות מראש.  
עלות האגרה לאישורים קונסולרים תלויה בטווח הנושא ונעה בין 43,07 ל- 70,33 אירו, שיש לשלם בסכום שווה ערך בשקלים, במזומן, או באמצעות כרטיס אשראי בינלאומי (כרטיס ויזה, מאסטר קרד)

להכנת הטיפול בעניינכם מומלץ לסרוק ולשלוח את המסמכים בטרם הגעתכם לשגרירות

יש באפשרותכם להרשם במערכת לקביעת תורים של שגרירות גרמניה בקישורית הנ"ל: 

קביעת תור בשפה האנגלית

תהליך האפוסטיל (Apostille) למסמכים ציבוריים ישראלים  

Apostilleverfahren für israelische Urkunden
Apostilleverfahren für israelische Urkunden© Colourbox

הרשויות הגרמניות רשאיות לדרוש אימות למסמכים ישראלים המוגשים להן ע"י אפוסטיל.

הבסיס לכך היא אמנת האג מתאריך 05.10.1961, עליה חתומות הן הרפובליקה הפדראלית של גרמניה והן מדינת ישראל. תהליך האפוסטיל (Apostille) חל  על כל המסמכים הציבוריים, גם תעודות נוטריוניות ומסמכים מבתי משפט.

הגוף האחראי למתן אפוסטיל על גבי תעודות ציבוריות ישראליות כגון תעודות לידה, תעודות נישואין, תעודות פטירה וכו' הינו החטיבה הקונסולרית במשרד החוץ הישראלי (הענף לאימות מסמכים ציבוריים).

משרד החוץ הישראלי 
המחלקה הקונסולרית 
שד' יצחק רבין 9, קריית הלאום (בקרבת בנק ישראל), ירושלים.
02-5303269; 02-5303358

אנא שימו לב: אימות מקדים של תעודת נישואין

הרשויות הישראליות דורשות אימות מקדים של תעודות נישואין ע"י משרד הדתות (טלפון:5311111–02)  . רק לאחר מכן ניתן לקבל את חותמת האפוסטיל.

על מגיש הבקשה לדאוג בעצמו לקבלת האימות המקדים. אין צורך באימות מקדים של תעודות על מעמד אישי המונפקות על ידי משרד הפנים המקומי.

 תהליך האפוסטיל (Apostille) לתעודות גרמניות  

גם תעודות גרמניות רשמיות המיועדות לשימוש בישראל מחויבות בחתימת אפוסטיל

Apostilleverfahren für deutsche Urkunden
Apostilleverfahren für deutsche Urkunden© Colourbox
. האפוסטיל לתעודות גרמניות מונפק ע"י הרשות המוסמכת בגרמניה. עבור תעודות פדראליות הגורם המוסמך הינו המשרד הפדראלי לענייני חוץ. לגבי תעודות של מדינות המחוז הגרמניות או הרשויות המקומיות בגרמניה אין הסדר אחיד בנושא זה. אנו ממליצים לברר בכל מקרה לגופו של עניין עם הרשות המנפיקה את התעודה הספציפית, מי הגורם המוסמך להנפיק את האפוסטיל.

השגת מסמכים  

Urkundenbestellung bei Standesämtern in Deutschland
Urkundenbestellung bei Standesämtern in Deutschland© Colourbox

בגרמניה חייב מגיש הבקה לגשת בעצמו ישירות ללשכות למרשם אוכלוסין (Standesämter) המוסמכות על מנת להגיש בקשה לקבלת מסמכים ציבוריים גרמניים. לשכות רבות מציעות שירות מקוון להזמנת המסמכים באינטרנט. את הפרטים של הלשכות למרשם אוכלוסין אפשר למצוא דרך מנועי החיפוש באינטרנט.

טופס הזמנת מסמך לדוגמא (בגרמנית)

בארץ חייב מגיש הבקשה לגשת בעצמו לרשות המוסמכת לשם קבלת מסמכים ציבוריים ישראליים. כאשר הבקשה באה מגרמניה, על מגיש הבקשה לפנות לשגרירות ישראל בעצמו. שגרירות גרמניה אינה רשאית להגיש בקשות מסוג זה בישראל בשל מגבלות החוק בנושא אבטחת מידע.

יפוי כח  

Vollmacht
Vollmacht© Colourbox

בהתאם לסעיף 167 לספר החוקים הגרמני BGB מתן יפוי כח נעשה באמצעות הצהרה מאדם לרעהו שעתיד למלא את תפקיד מיופה הכח. הצהרה זו אינה זקוקה להליך רשמי כנהוג להליך המשפטי שיפוי הכח מתייחס אליו.

בהליכים משפטיים מסוימים חייבים באימות החתימה או – בגרסה המחמירה ביותר – בתעוד ורישום של הצהרת מתן יפוי הכח.

אנא פנו לנוטריון שלכם בגרמניה על מנת לוודא, לאיזו גרסה של הצרהרה על מתן יפוי כח הינכם זקוקים.

מידע על הצהרות של מתן היתר או אישור על יפוי כוח בענייני מקרקעין ניתן למצוא כאן.

לצורך אימות חתימה באמצעות השגרירות, עליכם לקבוע תור מראש. קביעת התור מתבצעת אך ורק במערכת המקוונת לקביעת תורים, באתר השגרירות. תעוד ורישום יתבצעו בשגרירות רק לאחר קביעת תור מראש בטלפון.

שגרירות גרמניה מאמתת חתימות כאשר המסמך מיועד לשימוש בגרמניה.

לצורך אימות חתימה אתם מתבקשים להביא עמכם את המסמכים הבאים:

 • את הדרכון שלכם בתוקף ו/או תעודת זהות
 • את המסמך עליו אמורים לחתום (הצהרה על מתן יפוי כח), שהנוטריון לכם בגרמניה הכין עבורכם
 • במקרה הצורך, מסמך המעיד על שווי העסקה

אם יש לכם ספק, מומלץ ליצור קשר טלפוני עם השגרירות בעוד מועד:

בימים שני עד שישי בין השעות 12:00 – 10:00 במספרי הטלפון הנ"ל: 03-6931-313. אם אינכם מצליחים ליצור קשר טלפוני איתנו, יש באפשרותכם לשלוח פקס למספר 03-6931-394 או מייל דרך הטופס ליצירת קשר.

עלויות

עלות האגרה לאימות חתימה הינה 56,43 אירו, שיש לשלם בסכום שווה ערך בשקלים, במזומן, או באמצעות כרטיס אשראי בינלאומי (כרטיס ויזה, מאסטר קרד)

יש באפשרותכם להרשם במערכת לקביעת תורים של שגרירות גרמניה בקישורית הנ"ל:

קביעת תור בשפה האנגלית

מסירת מסמכים  

Zustellungen
Zustellungen© Colourbox

מסירת מסמכים משפטיים או מסמכים משפטיים חיצונים בעניינים אזרחיים או מסחריים לפי הסכם האג למסירת מסמכים

גרמניה וישראל הינן שתי מדינות החתומות על הסכם האג מתאריך 15 בנובמבר 1965 על מסירת מסמכים משפטיים או מסמכים משפטיים חיצונים בעניינים אזרחיים או מסחריים (ראה ספר החוקים הגרמני 907, 1980, II BGBI) (הסכם האג למסירת מסמכים - HZÜ ). תקנות ההסכם כוחן יפה לגבי מסמכים משפטיים או מסמכים משפטיים חיצונים בענינים אזרחיים או מסחריים.

לפי סעיף 3 פסקה 1 בהסכם זה מתאפשרת תנועת מסמכים ישירה בין רשויות מדינות בעלות אמנה במקרה של בקשות למתן סיוע משפטי. לצורך כך נשלח המסמך לרשות המרכזית של המדינה, בה מתגורר הנמען בדרך קבע.

כתובת הרשות המוסמכת בישראל:
לשכת מנהל בתי המשפט
רח' כנפי נשרים 22, ירושלים 95464
ת.ד. 34142

שגרירות גרמניה אינה אמורה להיות מעורבת בתהליך. מסמכים אשר יגיעו בכל זאת לשגרירות גרמניה יוחזרו לשולח.

מידע נוסף על הליך מסירת מסמכים בישראל:
ועידת האג למשפט בינלאומי פרטי

מידע נוסף

בנוסף קיימת האפשרות למסירה בלתי אמצעית של מסמכים משפטיים או מסמכים משפטיים חיצונים בעניינים אזרחיים או מסחריים לנמען בישראל באמצעות הדואר. מדינת ישראל הכירה בקבילותה של המסירה הישירה לפי סעיף 10 באמנה באמצעות איגרת מתאריך 17 ביוני 2012.

אולם בדרך זו לא ניתן להבטיח אישור מסירה שיוכיח את קבלת דבר הדואר.

מסירת מסמכים בענייני מנהלה ומיסוי

לפי סעיף 183 בסדר הדין האזרחי בגרמניה, מסירת הודעות משפטיות בענייני מנהלה ומיסוי נעשית באמצעות הנציגות הדיפלומטית. מסמכים אלה ניתן להפנות לשגרירות גרמניה תל אביב באמצעות משרד החוץ הגרמני בצינורות הרשמיים המקובלים.

מסירת מסמכים בענייני ביטוח סוציאלי

בין גרמניה וישראל קיימת אמנה לביטוח סוציאלי מתאריך 17.12.1973. לפי סעיף 26 באמנה זו ניתן לשלוח פסקי דין, הודעות משפטיות ומסמכים משפטיים אחרים ישירות אל הנמען בדואר רשום עם אישור מסירה.

מסירת מסמכים בלתי רשמית באמצעות השגרירות

השימוש בשירותי שגרירות גרמניה בתל אביב לביצוע מסירת מסמכים בלתי רשמית לפנים משורת הדין בעניינים בתחום פעילותה מוסדר בסעיף 13 לסדר הדין להליכים משפטיים בעניינים אזרחיים בגרמניה. מסירת מסמכים בלתי רשמית במסגרת פעילות בין הרשויות נעשית בדרך כלל על ידי מתן המסמכים לנמענים כנגד חתימה על אישור קבלה מצידם, אם הנמענים אכן מוכנים לקבלם. לרוב נשלחים המסמכים בדואר רשום עם אישור מסירה. על הגורם המבקש לבצע את המסירה לדאוג להצרף תרגומים לפי הצורך. שגרירות גרמניה בתל אביב לא מכינה את התרגומים האלה.

שגרירות גרמניה תכתוב את תעודת המסירה תוך פרק זמן סביר לאחר קבלת אישור המסירה.
במקרים בהם כשלה מסירה או שהנמענים לא היו מוכנים לקבל את המסמכים לידיהם, ישלחו המסמכים שיועדו למסירה בחזרה לרשות שביקשה למוסרם בליווי תעודה המפרטת את אי ביצוע המסירה ואת הסיבות לכך.

לראש העמוד