Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

כניסה לארה"ב ו ESTA

ארהב

ארה"ב, © Colourbox

20.02.2018 - מאמר

אזרחים גרמניים בד"כ אינם זקוקים לאשרה כדי להיכנס לתחומי ארה"ב, אולם עליהם להירשם בתוכנית "פטור מויזה" (VWP) כדי לקבל אישור כניסה אלקטרוני הנקרא ESTA. תקנה זו חלה גם על אזרחים גרמניה החיים בישראל.

[חשוב: לתשומת לבכם]

אזרחי גרמניה נכללים בתוכנית "ויתור על ויזה" (Visa Waiver Program – VWP) של ארה"ב ויכולים בדרך כלל ובתנאים מסויימים להכנס לתחומי ארה"ב ללא ויזה לתקופה של עד 90 יום כתיירים, לעסקים או במעבר. מאז ה- 12 בינואר 2009 חייבים כל הנוסעים, הנכנסים לארה"ב במסגרת תכנית ה- VWP, לקבל אישור כניסה אלקטרוני  דרך האינטרנט, לפני כניסתם למדינה.

לאיזה מדינות ניתן להיכנס באמצעות דרכון זמני ניתן למצוא כאן

קישורית למידע על בטיחות וכניסה לארה''ב


הנחיות למילוי טופס  ה ESTA

במשבצת „ID Number“ בטופס יש לרשום את מספר תעודת הזהות (בתעודת הזהות הגרמנית ניתן למצוא אותו למעלה בצד ימין). במידה ואין ברשותכם תעודת זהות גרמנית, יש לרשום DOESNOTAPPLY

 

 


לראש העמוד