Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

קצבה עבור עובדי גטו לשעבר ומענקים חד-פעמיים

Warschauer Ghetto

Warschauer Ghetto, © IMAGNO

21.02.2018 - מאמר

אדם שנרדף על ידי הנאצים ועבד בגטו "ללא כפייה" כהגדרת חוק הפיצויים הפדראלי הגרמני (BEG) זכאי באופן עקרוני לקצבה בהתאם לחוק הגרמני לתשלום קצבאות לעובדי גטו לשעבר (ZRBG) או לתשלום חד פעמי על בסיס תקנה של ממשלת גרמניה משנת 2007. על אותו סוג עבודה ניתן כיום לקבל גם תשלום חד פעמי וגם קצבה. (מה שכן ) מגישי הבקשה יכולים להגיש את שתי הבקשות במקביל. מגישי בקשה שבקשותיהם נדחו בעבר מפני שעד עתה אושרה קטגוריה אחת של תשלום בלבד, יעודכנו באופן אוטומטי על ידי הרשות המוסמכת. 

החוק לתשלום קצבאות לעובדי גטו לשעבר – ZRBG  משנת 2002

בעקבות פסיקת בית המשפט הפדראלי לעניינים סוציאליים אושר בשנת 2002 החוק שמאפשר תשלום קצבאות בגין עבודה בגטו (ZRBG). מטרת המהלך הייתה, לאפשר לניצולים, תושבי גטו לשעבר, שנאלצו כמעט ללא יוצא מן הכלל לעסוק בעבודה כל שהיא כדי לזכות בהקצבת מזון, לקבל מעמד של מי ששולמו עבורו דמי ביטוח פנסיוני.

אך בשנים הראשונות לאחר הפסיקה נדחו כ- 90 אחוזים מן הפניות, כי לדעת מוסדות הביטוח הפנסיוני לא מולאו התנאים להבטחת קצבה מהביטוח הסוציאלי. לכן ממשלת גרמניה ראתה צורך להתערב ואישרה תקנה ב- 19 בספטמבר 2007, המאפשרת לנרדפי הנאצים, שעבודתם בגטו לא נחשבה עבור צבירת ותק ביטוח פנסיוני, לקבל תשלום חד-פעמי בגובה 2,000 אירו.

בתחילת חודש יוני 2009 החליט בית המשפט הפדראלי לעניינים סוציאליים (BSG) בכמה תיקים לטובת הקלות משמעותיות במתן זכאות לקצבאות לפי חוק ה- ZRBG. במיוחד התייחס בית המשפט לתנאים בהם נחשבת עבודה כתעסוקה "מרצון חופשי" ולהגדרת ה"תמורה" והגיל המינימלי וקבע, כי אין להעלות את סף הדרישות לרמה לא מציאותית. בדיון בכאלף תיקים כבר הכיר הביטוח הלאומי הגרמני (Deutsche Rentenversicherung Bund) בזכאות הפונים לקצבה.

מעבר לכך חודש הטיפול בכ- 65,000 מקרים שנדחו בעבר, כך שתושבי הגטו לשעבר שעדיין בחיים יוכלו לקבל קצבה בקרוב או כבר מקבלים קצבה כיום.

פסקי דין של בית המשפט הפדראלי לעניינים סוציאליים (BSG) משנת 2009

בתחילת חודש יוני 2009 החליט בית המשפט הפדראלי לעניינים סוציאליים (BSG) בכמה פסיקות, להנמיך באופן משמעותי את הדרישות לתשלום "קצבת הגטו". הדברים נוגעים במיוחד לקריטריונים, על פיהם נקבעה הגדרת המושגים "עבודה מרצון חופשי", "תמורה", והגיל המינימלי לחישוב תקופת העבודה (מגיל 14), כמו כן להכרת הגטאות בטרנסניסטריה כשטחים הנכללים באזורים תחת כיבוש גרמני.

לכן קיימת אפשרות שהינך זכאי לתשלום קצבה למרות שבקשתך נדחתה בעבר.

לתשומת לבכם: בקשות שנדחו לפני שנת 2009 יבחנו שוב ע"י הביטוח הסוציאלי בגרמניה ריינלנד לאור שינוים שחלו בחוק מאז 2009.

טפסים להגשת בקשה ראשונה לקצבת זקנה (טופס 100 ZRBG) ולקצבת שארים (טופס 500 ZRBG) למי שעבד בגטו, כולל הטופס להגשת בקשה לבדיקת התיק, כמו כן מידע נוסף על התנאים המעודכנים ועל המשך התהליך, נמצאים בהמשך העמוד.

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Rente/Ausland/ZRBG/zrbg_formulare.html


יש לשלוח את הטפסים ישירות אל הביטוח הסוציאלי בגרמניה, לכתובת:

Deutsche Rentenversicherung Rheinland

Düsseldorf/Germany 40191

פרטים מדויקים ליצירת קשר ניתן למצוא בהמשך העמוד

גרסה חדשה לתקנות בדבר תשלום חד-פעמי כהכרה על עבודה בגטאות מתאריך 20.12.2011

 לפי התקנות הישנות לא היה זכאי לתשלום חד-פעמי, מי שתקופת עבודתו בגטו כבר נכללה בחישוב הביטוח הפנסיוני. לפי התקנות המתוקנות, החלות למפרע, הכללת תקופת העבודה בגטו בחישוב הביטוח הפנסיוני לא תמנע עוד את התשלום החד-פעמי. הנוסח החדש של התקנות יחול למפרע החל מתאריך 6 באוקטובר 2007. חוג הזכאים כולל את האנשים הנ"ל:

•    נרדפי הנאצים לפי חוק הפיצויים הפדראלי הגרמני  (BEG)

•    ששהו בכפייה בגטו הנמצא בשטח ההשפעה של משטר הנאצי ובנוסף

•    עבדו בתקופה זו "ללא כפייה" במסגרת הדומה ליחסי עובד-מעביד.

מי שכבר קיבל פיצויים על עבודתו בגטו מקופת קרן "זיכרון, אחריות ועתיד" (EVZ)  בדרך כלל אינו זכאי לקבל את המענק.

 עם זאת, קבלת תשלום מקופת הקרן "זיכרון, אחריות ועתיד" (EVZ)  איננו בהכרח סיבה לדחיית הבקשה לקצבת ההכרה, במיוחד אם התשלום מקופת הקרן התקבל עבור פעילות אחרת באותו גטו או בגטו אחר, או בגין שהייה במחנה ריכוז או מחנה הדומה למחנה ריכוז. הקביעה הסופית תעשה בכל מקרה לגופו, בהתחשב בנסיבות המקרה המסוים.

 יש להגיש את הבקשה למשרד הפדראלי לשירותים מרכזיים וענייני רכוש שלא הוסדרו (BADV). שאריו של נרדף שנפטר בינתיים אינם יכולים להגיש בקשה לתשלום קצבת ההכרה.

תיקון עדכני ל"חוק הקצבאות לעובדי גטו" בשנת 2014

 ביוני 2014 קיבל הבונדסטאג הגרמני את הצעת החוק של ממשלת גרמניה לתיקון החוק המקורי לתשלום קצבות לעובדי גטו לשעבר (או בקיצור: "קצבת הגטאות" ZRBG). לאחר התיקון לא יחול עוד מועד תפוגה של ארבע שנים על החזרים, הנהוג בדרך כלל בחוקי הרווחה בגרמניה, על קצבת הגטאות. 

משמעות הדבר, שכל הזכאים יוכלו לקבל את הקצבה המבוססת על תקופות העסקתם בגטו, רטרואקטיבית, החל מה-1 ביולי 1997. החוק המקורי התיר לעשות זאת רק לגבי בקשות לקצבאות ZRBG שהוגשו בעוד מועד לפני יוני 2003, המועד שנקבע תחילה להגשת הבקשות. 

החוק יחול מעתה גם על גטאות נוספים ששכנו באזור השפעתם של הנאצים (שנחאי, לובקיה, רומניה.)

 מוסדות הביטוח הפנסיוני בגרמניה האחראים יערכו חישוב מחדש של סכום הגמלה החודשית ללא צורך בפנייה אליהם ויעדכנו את כל הזכאים על זכותם לבחור בין המשך תשלום הגמלה החודשית העדכנית או תשלום רטרואקטיבי חד-פעמי בשילוב גמלה חודשית מופחתת בעתיד.

 לחצו כאן לשאלות נפוצות בנושא "קצבת הגטאות"

גרסה חדשה לתקנות בדבר תשלום כהכרה על עבודה בגטאות שלא הייתה מוגדרת כעבודת כפייה, מ-12 ביולי 2017 

עבור מי שבקשתו לקצבה בהתאם לחוק קצבת הגטאות נדחתה אך ורק על סמך אי-הכללת תקופות עבודה בחישוב הפנסיוני (תקופת המתנה כללית לפי סעיף 50, פסקה 1, משפט 1 בספר החוקים הסוציאלייםVI   SGB) זכאי לקבל מעתה תשלום חד-פעמי בסכום 1500 אירו.

יש להגיש את הבקשות במשרד הפדראלי לשירותים מרכזיים וענייני רכוש שלא הוסדרו – BADV-  שיצור קשר ישירות עם הזכאים במידת האפשר. את הטפסים הנדרשים אפשר להוריד באתר האינטרנט של המשרד הפדראלי לשירותים מרכזיים וענייני רכוש שלא הוסדרו - BADV  בגרמנית, אנגלית ורוסית. 

הכרה ב- 18 גטאות נוספים

 בזכות שיתוף פעולה ישיר בדרג מקצועי בין גרמניה וישראל להסדרת מקומות מסוימים ברומניה כגטאות, הגיעו ב- 18 ביולי 2019 להסכמה, להכיר ב- 18 גטאות נוספים.
18 המקומות נכללו ב"רשימת הגטאות" של משרד האוצר הגרמני המהווה יסוד לקביעת זכאות לתשלום קצבאות עבור העסקה בגטו (ZRBG).
שורדי שואה ששהו בגטאות אלה ועבדו בתעסוקה שלא נחשבת עבודות כפיה, יכולים לקבל קצבאות ותשלום חד-פעמי למפרע בהתאם לחוק הגרמני לתשלום קצבאות לעובדי גטו לשעבר (ZRBG), כמו כן תשלום חד-פעמי בהתאם לתקנות בנושא גרסה חדשה לתקנות בדבר תשלום חד-פעמי כהכרה על עבודה בגטאות אם הם עונים להגדרות שנקבעו למקרים אלה. (ראה סעיף 3)
התנאים לפיהם גם יורשיהם זכאים לתשלום חד-פעמי בהתאם לחוק ה-ZRBG  מפורטים כאן.
(ראה סעיף 7)
הבקשות מטופלות במוסד לביטוח סוציאלי גרמני ריינלנד. פרטים ליצירת קשר נמצאים כאן.
(ראה סעיף 9)
דפי מידע וטפסים להגשת בקשות ניתן למצוא בסעיפים 2.

הגשת בקשה על ידי יורשים

 עבור מי שעמדו בקריטריונים לקבלת תשלומי פיצויים על עבודה בגטו שלא הייתה מוגדרת כעבודת כפייה, אולם לא הגישו בקשה כל עוד היו בחיים, יש במקרים מסוימים אפשרות להגשת בקשה על ידי יורשיהם.

 התנאים בקצרה:

  • עבד בגטו
  • לא תבע, בעודו בחיים, רנטה סוציאלית מגרמניה בשל עבודתו בגטו
  • היה בחיים בתאריך 27.6.2002
  • הגיש תביעה לקצבת זקנה בישראל

 יש לשלוח את הטפסים ישירות אל הביטוח הסוציאלי בגרמניה, לכתובת:

Deutsche Rentenversicherung

Rheinland, 40191 Düsseldorf /Germany

פרטים מדויקים ליצירת קשר מופיעים בהמשך. 

מיסוי על קצבאות

לא חל מיסוי על מקבלי קצבאות של עובדי כפייה לשעבר או קצבאות של נרדפי המשטר הנאצי

פטור ממס הכנסה

תקציר מתוך חוק הפיצויים הפדראלי הגרמני 

מידע שימושי ליצירת קשר

בהמשך מופיע מידע שימושי ליצירת קשר בנושא קצבת הגטאות.

 המוסד לביטוח סוציאלי גרמני ריינלנד (מוקד השרות למידע על קצבת גטאות)

Deutsche Rentenversicherung Rheinland

40194 Düsseldorf

Germany

התקשרות בגרמנית

טלפון: +49-211-9370

פקס: +49-211-93733096

דוא"ל:  post@drv-rheinland.de  

המוסד הגרמני לביטוח סוציאלי פדראלי

כתובת

Deutsche Rentenversicherung Bund

Berlin 10704, Germany

התקשרות בגרמנית, אנגלית ועברית

טלפון: +49-30-8650

פקס:  49-30-86527240

דוא"ל:  drv@drv-bund.de

משרד הקישור של המוסד לביטוח סוציאלי בישראל

המחלקה הבינלאומית

ת.ד. 90009, ירושלים 91909

פקס: 02-6512683

דוא"ל:

liaison@nioi.gov.il    

מספר מוקד מידע בנושא קצבת ההכרה עבור עבודה בגטו

המשרד הפדראלי לשירותים מרכזיים וענייני רכוש שלא הוסדרו - BADV  

Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen (BADV), 53221 Bonn, Germany

טלפון: 49-228-997030-1324+

דוא"ל:

poststelle.afg@badv.bund.de

או:

ghettoarbeit@badv.bund.de

נא ללחוץ כאן למעבר לאתר האינטרנט של ה- BADV. האתר קיים גם בגרסה באנגלית וברוסית. 

משרד לאזרחים ותיקים בישראל – מוקד לפניות אזרחים ותיקים

כתובת: מגדלי ויטה, ת.ד. 2512, בני ברק 5112401

טלפון לחיוג מקוצר בישראל: *8840

פקס:  02-5605034

דוא"ל:  infovatikim@pmo.gov.il


לראש העמוד