Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

ועידת השואה בפראג ודיוני ההמשך

Prag

Prag, © Colourbox

21.02.2018 - מאמר

 בהמשך לועידת וושינגטון מדצמבר 1998 (שדנה בעיקר ביצירות האומנות שנשדדו ע"י הנאצים ובביטוחים מתקופת השואה) התמודדה ועידת פראג עם השאלות הפתוחות הקשורות בניצולי שואה וקורבנות אחרים של רדיפות הנאצים.

ב"הצהרת טרזין" שאושרה בסיום הועידה רוכזו הנושאים העיקריים בפרקים נפרדים:

- המצב החברתי של ניצולי השואה וקורבנות אחרים של הרדיפה הנאצית,

- רכוש נדל"ן,

- בתי קברות יהודים ואתרי קבורה,

- יצירות אומנות שנלקחו בעקבות רדיפה נאצית (שוד אומנויות ע"י הנאצים),

- יודאיקה ונכסי תרבות יהודים,

- חומרים ארכיונים,

- חינוך, זיכרון, מחקר ואתרי זיכרון.

על מצבם החברתי של ניצולי השואה נאמר, שהמדינות המשתתפות "מכירים בכך, שניצולי השואה והקורבנות האחרים של הרדיפה הנאצית הגיעו כיום לגיל מופלג ולכן הם נזקקים לטיפול רפואי ובריאותי מיוחד, לכן המדינות מסכימות לתמוך, כל אחת בשטחה, במאמצים דחופים לשיפור רווחתם ותנאי חייהם של קורבנות הרדיפה הנאצית הקשישים הנזקקים במיוחד, כולל אספקת מזון, תמיכה רפואית וטיפול סיעודי ביתי, כמו כן אמצעים לקידום הקשר הרב-דורי וסיוע כדי להתגבר על הבידוד החברתי, בו הם נתונים".

סיעוד רפואי לקשישים ניצולי שואה

נושא הטיפול הרפואי והסיעודי לקשישים ניצולי שואה עולה יותר ויותר בסולם העדיפויות. לפי מחקר שערכה ועידת התביעות, חיים כיום בעולם כ- 500,000 קורבנות שואה יהודים, מתוכם כ- 100,000 בני אדם נזקקים וסיעודיים (במיוחד בישראל, ארה"ב ובמדינות ברית המועצות לשעבר). המימון הדרוש לטיפול הרפואי והסיעודי מגיע לפי הערכות ועידת התביעות לכ- 300 מיליון דולר בשנה. חלק גדול מההוצאות שהיו לה עד כה (בשנת 2009: 170 מיליון דולר), מימנה ועידת התביעות מכספים שהגיעו אליה בעקבות חוק הרכוש, שהעביר לה רכוש (יהודי לשעבר) שאין לו יורשים במזרח גרמניה.

הכנסות אלה הולכות ואוזלות. בדיונים השנתיים בין משרד האוצר הגרמני לועידת התביעות הוקמה קבוצת עבודה על מנת למסד את אמצעי הסיוע לשירותים אלה וליצור בסיס איתן שיאפשר את פעילותם בשנים הבאות. בסתיו 2010 הושגו הבנות בדבר הגדלת הקצבאות לטיפול רפואי וטיפול סיעודי ביתי אחת לשנה. התקציב בשנת 2014: 142 מיליון אירו; בשנת 2015: 205 מיליון אירו; בשנת 2016: 210 מיליון אירו; בשנת 2017: 215 מיליון איר

שילומי פיצויים של הרפובליקה הפדראלית של גרמניה

בסך הכל שילמה הרפובליקה הפדראלית של גרמניה סכום של כ- 71 מיליארד אירו בתחום הפיצויים על פשעי הנאצים (נכון לסוף שנת 2010). בתוך ממשלת גרמניה, נושא הפיצויים על פשעי הנאצים נמצא בתחום אחריותו של משרד האוצר הגרמני.


תכנים נוספים

לראש העמוד