Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

בקשה בגין החמרת הסבל  

Leidensverschlimmerungsanträge

Leidensverschlimmerungsanträge, © Colourbox

21.02.2018 - מאמר

אם הינך מקבל תשלומי קצבה על נזקי בריאות, החמרת הסבל שהוכר עשויה להוביל להגדלת התשלומים.

לשם כך יש להגיש בקשה בלשכה לעינייני פיצויים אישיים מחו"ל – "Office for Personal Compensation from Abroad". חובה לצרף אישור רפואי לבקשה.

מידע נוסף יינתן ע"י משרד האוצר

משרד האוצר, המשרד לפיצויים אישיים מחו"ל, מגדל שלום, קומה 24, רח' אחד העם 9, ת.ד. 29064, תל אביב 61290
טלפון: 4100 623 3 972 +לראש העמוד