Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

פיצוי בגין עבודת כפייה

Erweiterung der Gedenkstätte Jamlitz-Lieberose

Erweiterung der Gedenkstätte Jamlitz-Lieberose, © dpa-Zentralbild

21.02.2018 - מאמר

קרן "זיכרון, אחריות ועתיד"

תפקידה המרכזי של קרן "זיכרון, אחריות ועתיד" היה לשלם פיצויים לעובדי כפייה לשעבר ולקורבנות אחרים של הנאצים. בעזרת ארגונים בינלאומיים שותפים של הקרן שולמו בסך הכל כ-4,4 מיליארד אירו ליותר מ-1,66 מיליון אנשים בכמעט 100 מדינות.

על מנת לפצות בעיקר עובדי כפייה לשעבר, אושר ב- 2 באוגוסט 2000 חוק (שתוקן לאחרונה ב- 21 בדצמבר 2006) המייסד את קרן "זיכרון, אחריות ועתיד" (EVZ). הונה של הקרן בסך  5,16 מיליארד אירו הגיע מממשלת גרמניה ומחברות כלכליות גרמניות.

תפקידה של הקרן, להעמיד לרשות הזכאים אמצעים כספיים למתן שירותים, בעזרת ארגונים בינלאומיים שותפים. כל אחד מהארגונים השותפים אחראי על קבלת בקשות ובדיקתם.

על מנת להבטיח ביצוע זריז של התשלומים, לא היה מנוס מקביעת מועד אחרון להגשת בקשות, ה- 31 בדצמבר 2001; במקרים בהם הפונים לא היו אחראים לאי עמידה בזמנים שנקבעו, הוחלט על מתן הארכה להגשת בקשות עד ל- 31 בדצמבר 2002.

עד כה שולמו כמעט כל כספי הקרן; כ- 1,7 מיליון עובדי כפייה לשעבר ברייך הגרמני בכמאה מדינות קיבלו פיצויים.

רוב רובו של סכום הפיצויים בסך 4,362 מיליון אירו הועבר לעובדי כפייה לשעבר בפולין, רוסיה, בלארוס ואוקראינה.


לא ניתן להגיש בקשות חדשות. מי שלא יכול היה להגיש בקשה לפיצויים עד כה, יוכל לפנות לועידת התביעות או למשרד האוצר הישראלי.

RENTENBESTEUERUNG

קרן העתיד

סכום של 700 מיליון מרק מתוך הון הקרן הוקצב ל"קרן העתיד", חלקה של קרן ה-EVZ שנשארה פעילה  עד היום. עם רווחי הקרן מקדמים פרויקטים הקשורים בזכרון השואה וזכר קורבנות השלטון הנאצי. הפעילות כוללת גם מפגשים עם ניצולים ושיתוף פעולה בין בני נוער.

מידע שימושי ליצירת קשר

מידע נוסף עלקרן "זיכרון, אחריות ועתיד"


ועידת התביעות

טל:  4400 519 03

03 519 4401

פקס: 03 561 3932

דו"אל:  infodesk@claimscon.org 

מידע נוסף על ועידת התביעות


משרד האוצר הישראלי
 
רח' יצחק שדה 17, ת.ד. 57380, תל אביב 61572

טל: 03-5682651  פקס: 03-5682665


סניף חיפה: רח' שער פלמר פינת רח' הנמל, חיפה 33588,

טל: 04-8640838, 04-8640839 פקס: 04-8640013

 
סניף ירושלים: רח' יפו 236 פינת רח' ירמיהו, בניין דניאל (ליד סנטר 1), ירושלים 94383  

טל: 02-5018465, 02-5018466, פקס: 02-5018464

מייל:

info@Shikum.mof.gov.il 

מידע נוסף על משרד האוצר הישראלי


לראש העמוד