Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

הסדרי פיצויים בעזרת ועידת התביעות (JCC)  

Le Mémorial de la Shoah

Le Mémorial de la Shoah, © MAXPPP

21.02.2018 - מאמר


 ועידת התביעות (JCC) נוסדה ב-1951 במטרה לעשות מינימום של צדק עם הקורבנות היהודים של הנאצים, בכך שהיא פועלת להשגת פיצוי כספי ולהשבת רכוש שהוחרם או אבד.

באמצעות ועידת התביעות שילמה הרפובליקה הפדראלית של גרמניה מאז 1952 לקורבנות יהודים מעל 60 מיליארד דולר פיצויים.

 

קרן הסיוע 

ב-1980 נוסדה "קרן הסיוע". בעקבות הגירתם של יהודים רבים מברית המועצות לשעבר לישראל, ארה"ב ומדינות אחרות, התעוררה השאלה לגבי תשלום פיצויים לאנשים אלה. קורבנות הנאצים שחיו במדינות תחת שלטון קומוניסטי שהשתייכו לברית ורשה לא נכללו בחוק הפיצויים BEG, והמועדהאחרון בהחלט להגשת בקשות לפיצויים היה בסוף שנת 1969. 

בעקבות החלטת הבונדסטאג הגרמני קבעה ממשלת גרמניה תקנוה לגבי קרן הסיוע: קורבנות הנאצים שלא נכללו בהסדרי הפיצויים הקיימים בחוק שלא באשמתם, יכלו בתנאים מסוימים להגיש בקשה לתשלום חד-פעמי בסך 5,000 מרק. היישום המנהלי של התקנות הללו הועבר לידי ועידת התביעות.


קרן לילדים ניצולים

בתחילת דצמבר 2014 נוסדה קרן חדשה בסכום של 250 מיליון דולר.
קרן זו אמורה לפצות ניצולי שואה בכל העולם שנאלצו לשהות, בעודם ילדים (נולדו אחרי 01.01.1928), לפחות שישה חודשים במחנה ריכוז או גטו, או לחילופין נאלצו להסתתר. הזכאים יכולים לקבל תשלום חד-פעמי בסך 2500 אירו לקבלת סיוע רפואי-פסיכולוגי.
www.jewishchildsurvivors.org
 

קרן סעיף 2 

התכנית הורחבה לאחר איחוד גרמניה. לפי סעיף 2 בחוזה האיחוד מתאריך 18 בספטמבר 1990, נקבע גם הסדר המאפשר תשלום שותף של קצבאות במקרים של נרדפים עם נסיבות מחמירות (קרן סעיף 2). ההסדר לפי סעיף 2 מיועד למתן פיצויים לנרדפים יהודים שעד כה לא קיבלו פיצויים מהרפובליקה הפדראלית של גרמניה או תשלומים מגופים מתנדבים. בדרך זו התכוונו להתגבר במיוחד על מכשול הגישה השלילית של גרמניה המזרחית, ה- DDR.  

מעבר לכך מוקצב לוועידת התביעות סכום שנתי כולל המיועד לסיוע במקרים של טיפול רפואי וטיפול סיעודי לקשישים ניצולי שואה (בשנת 2010: 55 מיליון אירו, בשנת 2011: 110 מיליון אירו; ראה גם בסעיף ועידת השואה בפראג). 

ניסוח מחודש של הסכם לפי סעיף 2 נחתם במוזיאון היהודי בברלין ב- 15 בנובמבר 2012 על ידי שר האוצר הגרמני ד"ר וולפגנג שויבלה ויו"ר ועידת התביעות JCC יוליוס ברמן. באמצעות הגרסה המחודשת יתרחב חוג הזכאים בקרב הנרדפים היהודים, במיוחד באזור מזרח אירופה וברית המועצות לשעבר. משרד האוצר הגרמני יוצא מתוך הנחה, שבעקבות ההסדר החדש 80,000 בני אדם יהיו זכאים לפיצוי. על פי הגרסה המחודשת של סעיף 2, נרדפים יהודים שנחשפו לצעדים אלימים מצד המשטר הנאצי ולא זכו עד כה לקבל פיצויים, יוכלו לקבל תשלום חד-פעמי של 2,556 €. מעבר לכך, סף הזכאות יחול כבר על מי שנכלאו במחנה ריכוז או בגטו במשך 3 חודשים או חיו בסתר או באופן בלתי חוקי בזהות בדויה במשך 6 חודשים. לאנשים אלה ניתן להקציב תשלום חודשי בסך 300 € בחודש עד סוף חייהם. במקרים של קורבנות שנכלאו במחנה ריכוז ניתן לחרוג במקרים קשים במיוחד ולאחר בדיקת המקרה לגופו, מתקופת הכליאה המינימלית של 3 חודשים.  

הקצבאות המשולמות לפי סעיף 2 בהסכם, ניתנות רק לאחר הגשת בקשה. להגשת בקשות ובירורים בנושא יש לפנות לגופים הנ"ל.
מידע שימושי ליצירת קשר


ועידת התביעות

טל:  4400 519 03

03 519 4401

פקס: 03 561 3932לראש העמוד