Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

הסדרי פיצויים בעזרת ועידת התביעות (JCC)  

Le Mémorial de la Shoah

Le Mémorial de la Shoah, © MAXPPP

21.02.2018 - מאמר

ועידת התביעות (JCC) נוסדה ב-1951 במטרה לעשות מינימום של צדק עם הקורבנות היהודים של הנאצים, בכך שהיא פועלת להשגת פיצוי כספי ולהשבת רכוש שהוחרם או אבד.
באמצעות ועידת התביעות שילמה הרפובליקה הפדראלית של גרמניה מאז 1952 לקורבנות יהודים מעל 60 מיליארד דולר פיצויים.
 
קרן הסיוע


ב-1980 נוסדה "קרן הסיוע". בעקבות הגירתם של יהודים רבים מברית המועצות לשעבר לישראל, ארה"ב ומדינות אחרות, התעוררה השאלה לגבי תשלום פיצויים לאנשים אלה. קורבנות הנאצים שחיו במדינות תחת שלטון קומוניסטי שהשתייכו לברית ורשה לא נכללו בחוק הפיצויים BEG,והמועדהאחרון בהחלט להגשת בקשות לפיצויים היה בסוף שנת 1969.
בעקבות החלטת הבונדסטאג הגרמני קבעה ממשלת גרמניה תקנוה לגבי קרן הסיוע: קורבנות הנאצים שלא נכללו בהסדרי הפיצויים הקיימים בחוק שלא באשמתם, יכלו בתנאים מסוימים להגיש בקשה לתשלום חד-פעמי בסך 5,000 מרק. היישום המנהלי של התקנות הללו הועבר לידי ועידת התביעות.


קרן לילדים ניצולים


בתחילת דצמבר 2014 נוסדה קרן חדשה בסכום של 250 מיליון דולר.
קרן זו אמורה לפצות ניצולי שואה בכל העולם שנאלצו לשהות, בעודם ילדים (נולדו אחרי 01.01.1928), לפחות שישה חודשים במחנה ריכוז או גטו, או לחילופין נאלצו להסתתר. הזכאים יכולים לקבל תשלום חד-פעמי בסך 2500 אירו לקבלת סיוע רפואי-פסיכולוגי.
www.jewishchildsurvivors.org
 
קרן סעיף 2


התכנית הורחבה לאחר איחוד גרמניה. לפי סעיף 2 בחוזה האיחוד מתאריך 18 בספטמבר 1990, נקבע גם הסדר המאפשר תשלום שותף של קצבאות במקרים של נרדפים עם נסיבות מחמירות (קרן סעיף 2). ההסדר לפי סעיף 2 מיועד למתן פיצויים לנרדפים יהודים שעד כה לא קיבלו פיצויים מהרפובליקה הפדראלית של גרמניה או תשלומים מגופים מתנדבים. בדרך זו התכוונו להתגבר במיוחד על מכשול הגישה השלילית של גרמניה המזרחית, ה- DDR. 
מעבר לכך מוקצב לוועידת התביעות סכום שנתי כולל המיועד לסיוע במקרים של טיפול רפואי וטיפול סיעודי לקשישים ניצולי שואה בהתאם להנחת היסוד הזאת העמידה גרמניה עד שנת 2018 סכום כולל של יותר מ- 7 מיליארד אירו. האמצעים שהוקצו לשנת 2018 נעמדים ב- 654 מיליון אירו בקירוב. לטובת סגירת נקודות פתוחות אחרונות בטיפול הסיעודי ומימון שירותים נוספים חיוניים (כגון אספקת מזון הביתה, שירותים רפואיים, שיפוץ להנגשה) יועד סכום של 524 מיליון אירו לכל היותר לשנת 2020.
ניסוח מחודש של הסכם לפי סעיף 2 נחתם במוזיאון היהודי בברלין ב- 15 בנובמבר 2012 על ידי שר האוצר הגרמני ד"ר וולפגנג שויבלה ויו"ר ועידת התביעות JCC יוליוס ברמן. באמצעות הגרסה המחודשת יתרחב חוג הזכאים בקרב הנרדפים היהודים, במיוחד באזור מזרח אירופה וברית המועצות לשעבר. משרד האוצר הגרמני יוצא מתוך הנחה, שבעקבות ההסדר החדש 80,000 בני אדם יהיו זכאים לפיצוי. על פי הגרסה המחודשת של סעיף 2, נרדפים יהודים שנחשפו לצעדים אלימים מצד המשטר הנאצי ולא זכו עד כה לקבל פיצויים, יוכלו לקבל תשלום חד-פעמי של 2,556 €. מעבר לכך, סף הזכאות יחול כבר על מי שנכלאו במחנה ריכוז או בגטו במשך 3 חודשים או חיו בסתר או באופן בלתי חוקי בזהות בדויה במשך 6 חודשים. לאנשים אלה ניתן להקציב תשלום חודשי בסך 300 € בחודש עד סוף חייהם. במקרים של קורבנות שנכלאו במחנה ריכוז ניתן לחרוג במקרים קשים במיוחד ולאחר בדיקת המקרה לגופו, מתקופת הכליאה המינימלית של 3 חודשים. 
הקצבאות המשולמות לפי סעיף 2 בהסכם, ניתנות רק לאחר הגשת בקשה. החל מ- 01.01.2020 אמור להתאפשר לראשונה המשך תשלום הקצבה החודשית במקרה של פטירת מקבל/ת הקצבה לטובת האלמן/ה, וזאת במשך 9 חודשים. להגשת בקשות ובירורים בנושא יש לפנות לגופים הנ"ל.


קרן ה"קינדר-טרנספורט"


 לציון 80 שנה למבצע ההצלה של ילדים יהודים, המכונה "קינדר-טרנספורט", שהחל אחרי מאורעות ליל הבדולח ב- 9 בנובמבר 1938, סיכמו ועידת התביעות (JCC ) ומשרד האוצר הגרמני בתום דיונים אינטנסיביים על תשלום חד-פעמי בסך 2500 אירו כפיצוי סמלי לילדים של אותם ימים.
באמצעות משלוחי ההצלה – ה"קינדר-טרנספורט" – הגיעו עד פרוץ המלחמה ב- 1 בספטמבר 1939 כעשרת אלפים קטינים יהודים ללא הוריהם מגרמניה הנאצית למדינות יעד בטוחות, בעיקר לממלכה המאוחדת . כוונת התשלום החד-פעמי הינה למעשה להכיר בגורלם הייחודי של אותם ילדים. הם נאלצו לעזוב את משפחותיהם עוד בעתות שלום, כאשר במקרים רבים לעולם לא זכו להתאחד איתם שוב.
חלוקת הכספים שיועמדו לזכות הקרן על ידי הצד הגרמני מתנהלת על ידי ועידת התביעות, שתישא באחריות להחלטות לגבי כל מקרה לגופו על פי קריטריונים שסוכמו עם גרמניה.
הקרן עומדת לרשות קורבנות הנאצים, אשר:
בעת ה"טרנספורט" - משלוח ההצלה - היו מתחת לגיל 21 וללא ליווי הורים ונטלו חלק באחד ה"טרנספורטים" שלא אורגנו ע"י הממשלה דאז, על מנת לחמוק מהרדיפה הצפויה מטעם הכוחות הגרמנים;
הובלו ב"טרנספורט" שיצא משטחי ה"רייך הגרמני" או משטחים שסופחו או נכבשו;
היו ב"טרנספורט" שהתקיים בין ה- 9 בנובמבר 1938 ו- 1 בספטמבר 1939, או שקיבל אישור מהרשויות הגרמניות אחרי 9 בנובמבר 1938 אבל לפני 1 בספטמבר 1939.
גרמניה מחויבת לאחריותה ההיסטורית כלפי האנשים שנרדפו על ידי משטר הרשע הנאצי וממשיכה לשלם סכום שנתי של יותר ממיליארד אירו בשנה לשורדים. עם זאת ממשלת גרמניה כולה מודעת לכך: את הסבל הבלתי ישוער שנגרם לשורדי העוול הנאצי לא ניתן לשקול כנגד כסף או שירותים אחרים.
בקשות ניתן להגיש בוועידת התביעות מאז 1.1.2019. מידע נוסף ניתן למצוא באתר האינטרנט של ועידת התביעות ( פרטי התקשרות מופיעים תחת  "מידע שימושי" )


מידע שימושי ליצירת קשר
ועידת התביעות
טל:  4400 519 03
03 519 4401
פקס: 03 561 3932


לראש העמוד