Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

מכס VAT refund

Zollabzeichen auf einer grünen Jacke

Deutsches Zollabzeichen, © Bundeszollverwaltung

04.12.2017 - מאמר

(03/2016)

מידע כללי

המחירים של סחורה בגרמניה כוללים מס ערך מוסף (מע"מ – MwSt.)  בשיעור של 19%. כאשר לקוח שמושב מגוריו נמצא מחוץ לאיחוד האירופי רוכש מוצר ומייצא אותו, יוכל זה לקבל החזר המע"מ. מדובר בפטור ממס החל על בית העסק שרשאי להעבירו בתנאים מסוימים לזכות הקונה. בית העסק אינו מחויב לכך.  

מה עליך לעשות כדי לקבל החזר מע"מ?

עליך להודיע למוכר, כבר בעת רכישת הסחורה, כי זו מיועדת לייצוא לישראל. יחד עם החשבונית יימסר לך אישור קבלה וייצוא או "המחאה לקנייה פטורה ממס" („Tax Free Shopping Check“) למשל של חברת גלובל ריפנד (Global Refund). ההחזר המע"מ לא יוכל להתבצע במידה והטפסים לא ימולאו במלואם ובצורה מדויקת, כולל פרטי החשבון או כרטיס האשראי.     

לתשומת לבכם, התנאי לקבלת פטור ממע"מ, הוא ייצוא הסחורה לפני חלוף שלושה חודשים ממועד הקנייה. 

בעת יציאתך מתחומי האיחוד האירופי, עליך להציג בפני רשויות המכס בשדה התעופה את אישור הקבלה והייצוא, או את "ההמחאה לקנייה פטורה ממס", יחד עם החשבוניות המקוריות, המוצרים שנרכשו ודרכונך, המהווה הוכחה שמקום מגוריך בישראל. בעזיבת האיחוד האירופי בטיסה, יש לקבל את אישור רשויות המכס עבור סחורה הנמצאת בכבודה הגדולה, לפני שזו תימסר בדלפק ה"צ'ק אין" – משדה התעופה הראשון ממנו ממריאים. לעומת זאת, אם מדובר בחפצים הנמצאים בתיק היד, יש לדאוג לקבל את אישור רשויות המכס בשדה התעופה האחרון באיחוד האירופי, ממנו ממריאים.
אם קיבלת המחאות לקנייה פטורה ממס („Tax Free Shopping Check“) למשל של חברת גלובל ריפנד (Global Refund) או גלובל בלו (Global Blue) ניתן לקבל החזר מע"מ במקום ובמזומן, בדלפקי השירות של החברה הנ"ל, במספר שדות תעופה בגרמניה, כגון פרנקפורט. 

במידה והחזר המע"מ לא הוסדר בשדה התעופה, קיימת אפשרות נוספת. לאחר שובך לישראל, עליך לשלוח את אישורי הייצוא והקבלה שאושרו ע"י המכס אל החנות ממנה נרכשו המוצרים. בית העסק יחזיר לך את המע"מ.

אם קיבלת המחאות לקנייה פטורה ממס („Tax Free Shopping Check“) למשל של חברת גלובל ריפנד (Global Refund) או גלובל בלו (Global Blue) יש לשלוח אותן לכתובת הרשומה בגב ההמחאה. במקרה זה תנוכה עמלת שרות מהחזר המע"מ . 

השגרירות אינה משלמת את החזר המע"מ. 

אישור ייצוא ע"י שגרירות גרמניה (במקרים חריגים בלבד)

רק במקרים חריגים ניתן לקבל אישור ייצוא ע"י שגרירות גרמניה בתל אביב. מקרה זה חלים אותם תנאים כמו בעת קבלת אישור ייצוא מנציגות המכס בגרמניה (ראה לעיל). לשם כך יש למלא טופס בשגרירות, בו יפורטו בכתב הנימוקים מדוע לא ניתן היה לקבל אישור על טופס הייצוא במכס הגרמני בעת היציאה מגרמניה.

יש להציג:

- הסחורות שנרכשו (עם תג מחיר ובאריזה מקורית במידת האפשר)

- הוכחה שהקונה מתגורר בישראל, לדוגמה באמצעות הצגת תעודת זהות ודרכון ישראליים או דרכון זר עם כתובת מגורים בישראל

- חשבוניות מקוריות עם טפסים לייצוא או "המחאות לקנייה פטורה ממס" („Tax Free Shopping Check“)

- כרטיס טיסה או כרטיס עליה למטוס

האגרה עבור אישור ייצוא הינה 25 אירו לכל חשבונית ייצוא. את האגרה יש לשלם בסכום שווה ערך בשקלים (לפי שער החליפין העדכני), במזומן, או באמצעות כרטיס אשראי בינלאומי (מאסטר, ויזה). לא ניתן לשלם באירו.

לשם כך נא לפנות לדלפק מס' 8 בשגרירות לאחר תיאום פגישה מראש באמצעות דוא"ל rk-130@tela.diplo.de או בטלפון 03-6391306. הדלפק עומד לרשותכם בימי ב', ג', ה', ו', בשעות 10:00 עד 12:00.

צור קשר

מידע נוסף על תקנות המכס הגרמניות ניתן למצוא באתר האינטרנט www.zoll.de

בנוסף ניתן לפנות למרכז המידע של המכס הגרמני בעיר דרזדן לצורך קבלת מידע טלפוני או באמצעות דואר אלקטרוני.

לפניות פרטיות : 44834-510 / 0351 או בדוא"ל info.privat@zoll.de

לפניות בשפה האנגלית: 44834-530 / 0351


לראש העמוד