Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

איתור אנשים

Lupe mit Fragezeichen

Aufenthaltsermittlung, © colourbox.de

01.12.2017 - מאמר

בירור כתובות בישראל

לשגרירות גרמניה אין אפשרות לבירור כתובות, כיוון שהרשויות הישראליות לא מוסרות לשגרירות גרמניה מידע על אנשים פרטיים, גם אם קיים אינטרס לגיטימי.

שגרירות ישראל בברלין מציעה שירות בירור כתובות בתשלום באתר האינטרנט שלה:
www.israel.de

ייתכן שבירור כתובת יתאפשר בדרך זו. אם בדרך זו לא תשיגו את הכתובת המבוקשת, ניתן לפנות לעורך דין ישראלי שעשוי לעזור בבירור.
(בקרוב תופיע כאן רשימת עורכי הדין)

איתור אנשים בגרמניה

אם אתם מחפשים נעדר מומלץ תחילה להגיש דו"ח על נעדר בתחנת המשטרה המקומית שלכם.
אם אתם מחפשים אדם בגרמניה, ייתכן שחיפוש באמצעות מדריך הטלפונים המופיע באינטרנט  יביא לתוצאה הרצויה.

במידה וידוע לכם מקום מגוריו הקודם של אדם, יתכן שכצעד ראשון תועיל פנייה לרשות מרשם האוכלוסין המקומית.

במידה שהחיפוש העצמאי לא יוביל להצלחה יתכן שנותן שרות פרטי רציני כגון עורך דין יוכל לסייע לכם.
(בקרוב תופיע כאן רשימת עורכי הדין)

איתור אנשים על רקע מלחמת העולם השנייה

איתור אנשים בעלי אזרחות גרמנית או אזרחות זרה שנעדרים בעקבות תהפוכות מלחמת העולם השנייה או אסונות ותאונות מסוג אחר יכול להתבצע בסיוע הצלב האדום הגרמני ושירות האיתור הבינלאומי באד ארולזן (למידע נוסף נא לחצו כאן).

ברשות הזיכרון לשואה ולגבורה יד ושם בישראל נמצא מאגר רב-היקף של נתונים על אנשים שנספו בשואה.
אנו מבקשים את הבנתכם שלשגרירות גרמניה אין אפשרות לאתר אנשים בגרמניה באופן פעיל. אין בגרמניה רשות מרשם אוכלוסין מרכזית ואין לשגרירות גישה למאגרי הנתונים המתאימים של רשויות מקומיות.

שירותי איתור בגרמניה וישראל

שירות האיתור של הצלב האדום הגרמני (לאתר השירות נא לחצו כאן)
שירות האיתור הבינלאומי (ITS) באד ארולזן (למידע נוסף לחצו כאן)
יד ושם (לאתר יד ושם לחצו כאן)

לראש העמוד