Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

רנטה

Foto eines älteren Ehepaares beim Spaziergang

Älteres Ehepaar beim Spaziergang, © colourbox.com

מאמר

הודעה חשובה

הסדר מיוחד להנפקת אישורי חיים בתקופת מגפת הקורונה – 19- COVID

מאחר ולעת עתה לא ניתן לאמת אישורי חיים בדרכים המקובלות, התקנות הבאות תהיינה גם תקפות לשנת 2021:

רנטות של ביטוח הפנסיוני הגרמני - Deutsche Rentenversicherung/DRV

מתייחס לקצבאות "סוציאליות" וקצבאות ל"עובדי גטו" ZRBG

מקבלי הקצבאות ימלאו בעצמם את טפסי אישורי החיים וישלחו אותם ישירות למוסד הביטוח הפנסיוני DRV. משלוח באמצעות פקס או דואר אלקטרוני יהיה קביל בשנת 2021.

אין צורך באישור מגוף רשמי.

פרטים ליצירת קשר למשלוח אישורי חיים למוסד לביטוח פנסיוני DRV:

פקס: 00492215692778

דוא"ל: rentenservice@deutschepost.de


קצבת פיצויים ע"פי חוק ה- BEG:

באופן עקרוני תקפים ההסברים בגב הטופס הספציפי. בנוסף, ניתן לאמת את אישורי החיים באמצעות הרופא המטפל, במקרים הרלוונטים באמצעות הנהלת בית האבות או באמצעות ארגוני סיוע.

אם אף אחת מהחלופות הנ"ל אינה ניתנת לביצוע, המוסדות המטפלים בפיצויים יסכימו גם לקבל רשימות שמיות של זכאים שיצרו קשר עם שגרירות גרמניה ושניתן להסתמך על כך אנשים אלה הינם בחיים.

אנא צרו קשר טלפוני עם שגרירות גרמניה במידת הצורך באמצעות מס' טלפון: 036931313


תקנות ממשלת גרמניה לגבי מענקי מעבר לאלמנות / אלמנים  של קורבנות רדיפה נאצית שקיבלו מענקים שוטפים עד למותם בהתאם לחוק הפיצויים הגרמני (BEG)

התקנה לעיל נכנסה לתוקף ב- 27 באפריל 2021.

בהתאם לתקנה, אלמנות / אלמנים  של שורדים שנרדפו בשואה ונפטרו  אחרי 1 לינואר 2020 וקיבלו מענקים שוטפים עד למותם בהתאם לחוק הפיצויים הגרמני (BEG), יכולים לקבל מענקים כספיים לאחר מות בן / בת הזוג למשך תקופת מעבר של תשעה חודשים באמצעות הגשת בקשה מתאימה. גובה התשלום מותאם בעיקרון לפנסיה המינימלית לפי חוק הפיצויים (BEG).

"קבוצת העבודה מענקי הכרה" (Arbeitsgruppe Anerkennungsleistungen ) במשרד הגרמני לשירות כללי ונושאי רכוש פתוחים (BADV) הינה אחראית ליישום התקנה הזאת.

מידע נוסף נמצא כאן:

עלון מידע מענקי מעבר לאלמנים/ אלמנות קורבנות רדיפה – עברית

טופס, אנגלית – מענקי מעבר לאלמנות / אלמנים של קורבנות רדיפה


אישורי חיים  

מקבלי פנסיה בעלי מספר תעודת זהות ישראלי שמקום מגוריהם בישראל הינם חלק ממאגר מידע דיגטלי, והם פטורים מהגשה שנתית של אישור חיים . (לכן הם לא מקבלים יותר טפסים עבור "אישור חיים".) הסדר זה אינו כולל קצבת אלמן / אלמנה, שעבורה נדרשים להמציא אישור שנתי על המעמד האישי העדכני.

שילומי פיצויים – רנטה

מקבלי קצבאות שתשלומי הרנטה שלהם מגיעים מהאנובר, מינכן וסארבורג, משתתפים באופן אוטומטי בבדיקה דיגיטלית של מאגר הנתונים. לגבי ויסבאדן נדרשת הצהרה מתאימה שעדיין ניתן למסור גם היום. כל יתר המשרדים המטפלים בפיצויים, ברלין, דיסלדורף, פלבאך, המבורג, סארבריקן, ועידת התביעות וכו' עדיין ממשיכים לשלוח אחת לשנה אישורי חיים. 

חשוב: על מנת להבטיח את המשך תשלום הרנטה, חייבים להחזיר לרשות הפיצויים בדואר כל אישור חיים שנשלח אליך כשהוא מאושר ע"י הגורמים המוסמכים.

גורמים מוסמכים לאימות האישור 

אימות אישור  החיים נעשה בדרך כלל על ידי גורמים ממלכתיים ישראלים ורק במקרים חריגים על ידי השגרירות. 

בישראל ניתן לקבל את אימות האישור בלשכות מרשם האוכלוסין (משרד הפנים), משרד האוצר (הלשכה לעינייני פיצויים אישיים מחו"ל), נוטריון שאינו ולא היה מיופה הכח של האדם שזכאי לקבל את הקצבה, מנהלות הקיבוצים עבור החברים, לעיתים במוסד הפיננסי בו מתנהל חשבון הקצבה או במקרים חריגים בשגרירות גרמניה בתל אביב. 

שעות קבלת הקהל להנפקת אישורי חיים בשגרירות גרמניה הינם בימי שישי, בין השעות 8:30 - 11:30 בלבד.

שעות טלפוני: יום שלישית רביעי, חמישי: 13:00-14:00, טל: 03-6931304


אישורי חיים עבור פנסיה סוציאלית ניתן לאמת גם בביטוח לאומי. אנא שימו לב להנחיות המופיעות בגב הטופס לאישור חיים. רשויות הפיצויים גם מקבלות אישור חיים באנגלית שהונפק ע"י משרד הפנים הישראלי. אישור כזה צריך לשלוח במקור בצירוף טופס אישור החיים שנשלח אליך אל המוסד המטפל ברנטה. 

לתשומת לבכם: האדם הזכאי לתשלום קצבה צריך להזדהות בשגרירות גרמניה ע"י הצגת תעודת זהות שלמה או דרכון בתוקף.


לראש העמוד