Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

דרכונים ותעודת זהות

Ein Reisepass der BRD liegt auf einem Atlas, auf dem eine Landkarte der USA zu sehen ist.

Reisepass der Bundesrepublik Deutschland, © picture alliance / dpa Themendie

01.12.2017 - מאמר

מידע כללי

פג תוקפו של הדרכון שלך ועליך להוציא דרכון חדש? נולד תינוק במשפחה והינכם רוצים לנסוע לחו"ל? כל המידע על הגשת בקשה, אגרות ומסמכים דרושים נמצא כאן.

חשוב לשים לב! במקרים של הגשת בקשה ראשונה להנפקת דרכון או שינוי שם

אם מדובר בבקשה ראשונה להנפקת דרכון גרמני או אם בדרכון הגרמני החדש שלך אמור להיות רשום שם שונה ממה שהיה רשום בדרכון עד כה (למשל לאחר נישואין), במרקים רבים יש להגיש הצהרת שם, כיוון שייתכן ושמך טרם נקבע עבור תחום השיפוט הגרמני. לכן במקרים כאלה יש למלא קודם כל את השאלון בנושא נשיאת שם משפחה ולשלוח אותו אלינו על מנת שנוכל לתת ייעוץ מתאים לגופו של עניין. צעד זה נדרש בדרך כלל גם אם בעבר כבר הונפקו דרכונים גרמנים עבור ילדים אחרים, אחים / אחיות. לכן אנחנו ממליצים לקבוע את התור להגשת הבקשה להנפקת דרכון או תעודת זהות גרמנית במקרים אלה רק לאחר השלב הזה. בכך אנו מנסים לחסוך ממך הגעה מרובה לשגרירות.

ניתן לדלג על השלב הזה גם אם מדובר בהגשת בקשה ראשונה במידה וכבר יש בידך תעודת לידה גרמנית של הילד/ה או תעודת נישואין גרמנית בה רשום שם משפחה משותף או אם הילד אמור לקבל את שם המשפחה של האם הלא-נשואה או אם שם המשפחה שלך לא השתנה מאז ההתאזרחות.

מידע נוסף בנושא חוק השמות

אפשר להגיש בקשה להנפקת דרכון או תעודת זהות אך ורק לאחר קביעת תור מראש. כל מגיש בקשה חייב להתייצב באופן אישי במועד התור שנקבע, קטינים (עד גיל 18) עקרונית בליווי שני ההורים. נא להביא אתכם למועד הגשת הבקשה את טופס הבקשה לאחר שמילאתם אותו במלואו ואת כל המסמכים הדרושים, התמונות ואמצעי תשלום  לאגרה שעליכם לשלם. השגרירות גובה את האגרה להגשת בקשה לדרכון שנקבעת באירו (€ ) במזומן בשקלים (₪) או באמצעות כרטיס אשראי (ויזה או מאסטר קרד בלבד!).

ניתן למצוא רשימה של מסמכים הנדרשים בדרך כלל בהמשך. במקרים מסוימים ייתכן ויידרשו מסמכים נוספים. הן בהגשת בקשה ראשונה והן בבקשות המוגשות בהמשך יש להציג את כל המסמכים הרלוונטיים במקור. תעודות לידה מישראל יש להציג תמיד בגרסתן הדו-לשונית. מסמכים אחרים בגרמנית, אנגלית או עברית ניתן להציג במקור ללא תרגום. מסמכים בשפה אחרת יש להגיש עקרונית בצירוף תרגום לגרמנית מאושר ע"י נוטריון או מתרגם/ת מוסמך/ת. אם המסמכים המקוריים כבר לא נמצאים ברשותכם, ייתכנו עיכובים בטיפול בפנייתכם. אנחנו יכולים לטפל רק בבקשות הכוללות את כל המסמכים הדרושים וטופס שמולא בשלמותו. אם מסמכים הכרחיים חסרים, ייתכן ויהיה צורך בתור נוסף.

אנא קחו בחשבון שזמן הטיפול הנדרש לאחר הגשת הבקשה יארך 10 שבועות (או במקרים של בקשת אקספרס  המטופלת במדפיס הלאומי בגרמניה כ-4 שבועות), כיוון שהמסמכים מיוצרים במדפיס הלאומי הגרמני בברלין. לאחר מכן ניתן לשלוח לכם את הדרכון שלכם בדואר (דמי משלוח 17 ₪ ) או שתגיעו לשגרירות כדי לאסוף אותו לפני הצהריים בזמן שעות קבלת הקהל. אין צורך לקביעת תור לאיסוף הדרכון. תקבלו הודעה כשהאיסוף העצמי יתאפשר.

 דרכון ביומטרי

מ-1 במרץ 2017 מונפק הדרכון הגרמני הרגיל (הנקרא גם דרכון ביומטרי או דרכון אלקטרוני ופעם דרכון אירופי) בגירסה מחודשת . הדרכון הגרמני מוכר כאחד הדרכונים העמידים ביותר בעולם בפני זיוף. משרד הפנים הגרמני מעדכן באתר האינטרנט שלו בנושא הדרכונים האלקטרוניים החדשים.   

ניתן להנפיק דרכון אלקטרוני לכל אזרח גרמני. לא לוקחים טביעות אצבע לילדים מתחת לגיל 6. המדפיס הממשלתי הגרמני בברלין מנפיק את הדרכונים. צריך לקחת בחשבון תקופת המתנה של 6 – 8 שבועות עד להשלמת הטיפול בבקשה.

תוקף
החל מ- 1 בנובמבר 2007 נקבע: תוקפו של דרכון הוא 6 שנים לאזרחים גרמניים מתחת לגיל 24, לאחרים 10 שנים. לא ניתן להאריך את תוקף הדרכון הביומטרי, יש להגיש בקשה לדרכון ביומטרי חדש.

עלות
58,50 אירו עבור דרכון לאדם מתחת לגיל 24.
81 אירו עבור דרכון לאדם מגיל 24 ומעלה.

האגרה עבור הוצאת דרכון נקבעה באירו. השגרירות גובה את הסכום השווה לזה במזומן בשקלים חדשים או דרך חיוב כרטיס אשראי בינלאומי (ויזה, מאסטר) באירו. אם הינכם רוצים לקבל את הדרכון באמצעות הדואר יגבו דמי משלוח בגובה 15 ש"ח.

רישום ילדם בדרכון הוריהם
החל מה-26 ביוני 2012 פג תוקפו של רישום ילדים בדרכון הוריהם והוא כבר לא מזכה את הילד למעבר גבולות. לפי כך, החל ממועד זה חייב כל ילד (מיום היוולדו) להחזיק במסמך נסיעות משלו. עבור ההורים המחזיקים בדרכון, המסמך נשאר בתוקף מלא. משרד הפנים הגרמני ממליץ להורים שעבורם שינוי זה רלוונטי ושמתכננים נסיעה לחו"ל להגיש בעוד מועד בקשה לדרכונים חדשים עבור ילדיהם, זאת ברשות הדרכונים האחראית עליהם. מסמכי נסיעה העומדים לרשות ילדים הם דרכוני ילדים, דרכונים ובהתאם ליעדי הנסיעה גם תעודות זהות.

מידע למרבים בנסיעות

מי שמרבה בנסיעות ולכן זקוק ליותר מקום עבור אשרות ממה שקיים בדרכון רגיל (32 עמודים), יכול לבקש דרכון עם 48 עמודים. העלות עבור דרכון זה: 22 אירו בנוסף לעלות של הדרכון הביומטרי הרגיל, בהתאם לסוג הדרכון..

דרכון אקספרס
במקרים דחופים במיוחד ניתן להוציא דרכון אלקטרוני בהליך מזורז (הנקרא "דרכון אקספרס"). הטיפול אורך בין שבועיים לשלושה שבועות.
העלות עבור דרכון זה: 32 אירו בנוסף לעלות של הדרכון הביומטרי הרגיל, בהתאם לסוג הדרכון.

המסמכים הנדרשים וקביעת תורים

על מנת לקבל מידע על המסמכים הנדרשים להגשת בקשה לדרכון וקביעת תור להגשת בקשה לדרכון ביומטרי נא לחץ כאן

דרכון ילדים

ילדים חייבים להחזיק במסמך נסיעות משלהם (דרכון ביומטרי או דרכון ילדים). דרכון ילדים מונפק  עבור ילדים עד גיל 12. דרכוני ילדים שהבקשה להנפקתם הוגשה עד 31.12.2020 בדרך כלל תקפים למשך שש שנים, לכל היותר עד להגיעו של הילד לגיל 12. דרכוני ילדים שהבקשה להנפקתם תוגש החל מ- 01.01.2021 יהיו תקפים לתקופה מירבית של שנה בלבד, ולכל היותר עד להגיעו של הילד לגיל 12. מספר מדינות אינן מכירות בדרכון ילדים לצורך כניסה למדינתן או כניסה ללא ויזה למדינתן, לדוגמא, ארה"ב. אם אתם מתכננים נסיעה עם דרכון ילדים, אנא וודאו בקישורית הנ"ל לאזהרות מסע של משרד החוץ הגרמני, אם ההנחיות במדינת היעד מאפשרות את כניסתם של ילדים בעלי דרכון ילדים. אם לאו, אנא הגישו בקשה להנפקת דרכון ביומטרי עבור הילד. דרכונים ביומטרים לידים תקפים באופן עקרוני למשך שש שנים.

המסמכים הנדרשים וקביעת תורים
על מנת לקבל מידע על המסמכים הנדרשים להגשת בקשה לדרכון ילדים וקביעת תור להגשת בקשה לדרכון ילדים נא לחץ כאן

דרכון זמני

דרכון זמני יונפק רק במקרים בודדים, יחודיים.

תוקף דרכון זמני הינו עד שנה אחת. אנא שימו לב, כי לא ניתן להכנס לארה"ב ללא ויזה עם דרכון זמני.

לאיזה מדינות ניתן להיכנס באמצעות דרכון זמני ניתן למצוא כאן:

קישורית למידע על בטיחות וכניסה למדינות שונות

תעודת זהות אלקטרונית

תעודת הזהות הגרמנית עם השבב האלקטרוני ללא מגע ישיר הינה כרטיס חכם הדומה בצורתו לכרטיס אשראי ומשמש למטרות רבות.
ניתן להנפיק תעודת זהות אלקטרונית לכל אזרח גרמני. ההנפקה מתבצעת במדפיס הממשלתי הגרמני בברלין. שימו לב, צריך לקחת בחשבון תקופת המתנה של בערך 6 – 8 שבועות עד לסיום הטיפול בבקשתכם.
תוקף המסמך למגישי בקשה מעל גיל 24 הינו עשר שנים; למגישי בקשה עד גיל 24 שש שנים, אין אפשרות להארכה. יש להגיש תעודה חדשה.

 העלות עבור תעודת הזהות הינה 58,80 € (תוקף 10 שנים), עד לגיל 24 52,80 € (תוקף 6 שנים).

לתשומת לבכם: אם השגרירות אינה הגורם המטפל מבחינת שיוך אזורי (כלומר אם לא נעשה ביטול ברישום מרשם התושבים בגרמניה), יש לשלם תוספת אגרה בגובה 13 אירו.  

האגרה להנפקת תעודת זהות נקבעת באירו. השגרירות גובה את הסכום השווה לזה במזומן בשקלים חדשים או דרך חיוב כרטיס אשראי בינלאומי (רק ויזה ומאסטר) באירו.

שימוש בתעודת הזהות האלקטרונית כמסמך נסיעות

אנא שימו לב, תעודת הזהות הגרמנית תקפה כמסמך מזהה בנסיעות רק לנסיעות בתוך גבולות מרחב שנגן.
ליציאה ממדינה שלישית וכניסה למדינה שלישית – דהיינו גם בנסיעות מישראל ולישראל – ימשיכו אזרחים גרמניים להזדקק גם בעתיד לדרכון גרמני בתוקף.

המסמכים הנדרשים וקביעת תורים
על מנת לקבל מידע על המסמכים הנדרשים להגשת בקשה לתעודת זהות אלקטרונית וקביעת תור להגשת בקשה לתעודת זהות אלקטרונית נא לחץ כאן

איבוד הדרכון

אבד או נגנב דרכונך? שגרירות גרמניה תסייע לך לחזור לגרמניה עם מסמך חלופי.

במקרה של אובדן דרכון, שגרירות גרמניה בתל אביב והקונסולים לשם כבוד בחיפה ואילת הינם מוסמכים להנפיק "תעודת מסע כתחליף לדרכון עבור החזרה לרפובליקה הפדראלית של גרמניה". מסמך זה בתוקף למשך ארבעה שבועות לכל היותר ומאפשר חזרה לגרמניה באמצעות טיסה ישירה בלבד. במקרה והזמנתם טיסה לגרמניה דרך יעד נוסף, יש להוציא דרכון זמני (ראה מידע על "דרכון זמני"). זאת מתאפשר אך ורק במסגרת שעות הפתיחה של השגרירות.
התהליך יתבצע בצורה הזריזה ביותר, אם תוכל להציג צילומים של כל המסמכים שאבדו, שהוכנו בעוד מועד. במקרה הצורך, השגרירות תאלץ לפנות לרשות הוצאת הדרכונים המוסמכת בגרמניה לפני הנפקת המסמך.

 איזה מסמכים יש להציג בעת הגשת בקשה?

- תעודת זהות גרמנית או מסמך אחר המעיד הן על זהותך והן על אזרחותך הגרמנית,

- שתי תמונות דרכון,

- טופס הגשת תלונה במשטרה על אובדן או גניבה (לדוגמא ממטה משטרת ישראל ברח' דיזנגוף 221, תל אביב).

רישום מקום המגורים החדש

ניתן לבצע את רישום מקום המגורים החדש באופן אישי בשגרירות גרמניה. לשם כך נא לקבוע תור כאן
והביאו אתכם את המסמכים הבאים:

  • דרכון (מקור)
  • אישור על ביטול רישום מקום המגורים בגרמניה (במקרה של הגירה מגרמניה או אם מקום המגורים הגרמני עדיין רשום בדרכון)
  • תיעוד על רישום כתובת בישראל (כגון תעודת זהות ישראלית, חשבון ארנונה/חשמל/מים)
  • טופס בקשה לשינוי מקום מגורים (נא להוריד כאן)

רישום שינוי מקום המגורים בדרכון מתבצע ללא תשלום.
לא ניתן לרשום את הכתובת הישראלית בתעודת הזהות הגרמנית שלכם, אם זאת ניתן לציין שמקום המגורים העיקרי שלכם אינו בגרמניה.

לראש העמוד