Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

נגישות

Behinderte

Behinderte, © dpa

19.02.2018 - מאמר

לחץ לקבלת מידע כיצד לקבל נגישות.

השגרירות עושה כל שביכולתה כדי לסייע לאזרחים בעלי מוגבלויות ולהקל עליהם את המפגש האישי והקשר עם עובדי השגרירות, במיוחד בזמן הגשת בקשה לדרכון או לאשרה ובכל יתר הנושאים הקונסולריים – זאת במסגרת התנאים המבניים בבניין השגרירות.
מקומות חנייה לנכים

בחניון שנמצא בבניין השגרירות ישנם מקומות חנייה המתאימים לכיסאות גלגלים. בקרבת בניין השגרירות ישנם מגרשי חנייה רבים.
גישה לשגרירות

ניתן להגיע לשגרירות ולקונסוליה במעליות (קומה 19).


ניתן להגיע לכניסה הראשית לבניין השגרירות דרך מדרגות עם מעקה. בנוסף ישנה רמפה לכיסאות גלגלים. קיימת נגישות נוספת דרך החניון.

אין תמיכה מבנית או טכנית נוספת לעיוורים או לאנשים עם לקויי ראייה פרט למעקה על הרמפה.

אולם, העובדים במרחב הכניסה לבניין מוכנים להושיט עזרה בכל עת.
מידע על הנגישות בשגרירות

יש נגישות מלאה למרחב ההמתנה במחלקת הדרכונים והאשרות.
במרחב הכניסה של הבניין, קומה ראשונה, נמצאים שירותים המתאימים לכיסאות גלגלים. במשרדי השגרירות והקונסוליה אין שירותי נכים.

איש קשר לפניות
אנשים עם מוגבלויות יכולים להפנות שאלות או בקשות לעזרה בטרם הגעתם לשגרירות, בטלפון או באמצעות דוא"ל לגברת ברנייס-ינאי
טלפון:  972-3-6931332 +
דו-אל: info@tel-aviv-diplo.de
„Inklusion“ (הכלה) בגרמניה

"Inklusion“  או "הכלה" בעברית, פירושה שכל האנשים, עם או בלי מוגבלויות, יוכלו לחיות יחדיו כשווים בכל תחומי החיים. בהתארגנות של מקומות העבודה ובניהול חיי היום יום – לדוגמה קניות בסופר, גישה לתחבורה הציבורית, השתתפות באירועי תרבות- יש להבטיח שאנשים עם מוגבלויות יוכלו להתנהל  כעניין שבשגרה. מטרתה של ממשלת גרמניה הינה לשפר את מצבם של אנשים עם מוגבלויות.

מידע נוסף
www. behindertenbeauftragte.de

לראש העמוד