Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

תכניות קידום ומלגות

25.02.2020 - מאמר

בעמוד זה תמצאו רשימה של מבחר ארגונים וקרנות המעניקים תמיכה בצורת תכניות קידום ומלגות שונות לשנה"ל 2020/2021. מידע נוסף בקישוריות בעמוד זה.

תכנים נוספים

מלגת דוקטורט או פוסט-דוקטורט אחת

לשנה האקדמית תשפ"א 2020 – 2021

מטעם הקרן ע"ש אולגה וויליאם לקריץ

לכיבוד מורשתו של מרדכי מרטין בובר

להגיש מועמדות!

להגיש מעומדות בקרוב: מלגות מטעם מרכז המחקר רוזנצווייג מינרבה

מלגות מטעם מרכז המחקר רוזנצווייג מינרבה

לראש העמוד