Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

קול קורא להגשת מועמדות

פרויקטים מזעריים

פרויקטים מזעריים, © Picture Alliance; Allgöwer

19.01.2021 - מאמר

באמצעות "פרויקטים מזעריים" תומכת שגרירות גרמניה תל אביב בפרויקטים המוקדשים לפיתוח החברתי והכלכלי בישראל.

 באמצעות "פרויקטים מזעריים" תומכת שגרירות גרמניה תל אביב בפרויקטים המוקדשים לפיתוח החברתי והכלכלי בישראל.

מטרתם של "הפרויקטים המזעריים" הינה לענות על מצבי מצוקה נקודתיים של האוכלוסייה ועל צרכיהן הבסיסיים של שכבות האוכלוסייה החלשות ביותר.

המעוניינים להשתתף בפרויקטים (ארגונים לא ממשלתיים, קבוצות תמיכה, עמותות רשומות) מוזמנים להגיש את הצעת הפרויקט שלהם. התאריך האחרון להגשת המועמדות: 15 בפברואר2021

מידע על תנאי המימון והליכי הגשת המועמדות ניתן למצאו כאן:

תכנים נוספים

לראש העמוד