Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

מידע נוסף על "תכנית חופשת עבודה"

מאמר

מידע נוסף

"תכנית חופשת העבודה" (Working Holiday Program) בין גרמניה וישראל פונה לצעירים בגילאים 18-30 בעלי אזרחות גרמנית ו/או ישראלית. התכנית נכנסה לתוקפה ב- 29.02.2016. התכנית נותנת אפשרות לשהות במדינה השנייה במשך תקופה עד שנה, כדי להכיר מקרוב את המדינה ותרבותה. במהלך השהייה ניתן לעסוק בעבודה זמנית על מנת להשלים את התקציב למימון הנסיעה או לצורך השתלמות מקצועית.


אזרחים ישראלים יכולים להגיש בקשה לקבלת "ויזת חופשת עבודה" בעוד מועד בשגרירות גרמניה בתל אביב או אחרי כניסתם למדינה (ללא צורך בוויזה) ישירות אצל הרשויות המוסמכות לטפל באזרחים זרים בגרמניה. לתשומת לבכם: ניתן לעסוק בעבודה בגרמניה אך ורק לאחר קבלת האשרה משגרירות גרמניה או הרשות לאזרחים זרים.


אם ברצונכם להגיש את הבקשה בשגרירות גרמניה בתל אביב עליכם לקבוע תור באתר:

www.tel-aviv.diplo.de


יש להגיש את הבקשה באופן אישי.


התנאים לשהייה בגרמניה עם "ויזת חופשת עבודה" (WHP)

• אזרחות ישראלית
• גיל בזמן הגשת הבקשה: 18-30
• אין אפשרות לקחת בני משפחה מלווים שאין להם אשרת שהייה משלהם
• האשרה מיועדת בראש ובראשונה לשהייה למטרת חופשה בגרמניה
• ניתן להשתתף בתכנית פעם אחת בלבד

לצורך הגשת הבקשה דרושים המסמכים הבאים

• שתי בקשות לאשרה שמולאו בשלמותן
• שתי תמונות דרכון ביומטריות

בשקה להנפקת ויזה לאומית גרמנית/אנגלית PDF / 621 KB [pdf, 621.91k]
• דרכון ישראלי בתוקף לשלושה חודשים לפחות אחרי היציאה מגרמניה, שיש לו שני עמודים ריקים לפחות
• הוכחות לאפשרות מימון הוצאות המחייה ע"י דפי יתרות חשבון הבנק משלושת החודשים האחרונים: 400 אירו לחודש עבור שלושת החודשים הראשונים (בסך הכל 1200 אירו), פלוס עלויות הלינה.
• הזמנת כרטיס טיסה לגרמניה
• ביטוח תאונות ובריאות למשך כל תקופת השהייה בעל כיסוי בסך 30,000 אירו, כולל הטסה חזרה לישראל.
• כתובת בגרמניה, לדוגמה מלון או אכסניית נוער (לפחות לימים הראשונים)
• דמי טיפול בסכום 75 אירו (ניתן לשלם בשקלים)

תתקבלנה אך ורק בקשות שמולאו בשלמותן

לתשומת לבכם:
אין לחרוג ממסגרת השהייה של 12 חודשים לכל היותר. ניתן להשתתף בתכנית אשרת חופשת עבודה פעם אחת בלבד. במהלך התכנית ניתן לצאת ולהיכנס לגרמניה מספר פעמים.

מותר לעסוק בעבודה למשך תקופה של שישה חודשים לכל היותר במהלך שנה אחת. עם זאת, חייבים להחליף את המעסיק אחרי שלושה חודשים לכל המאוחר. ניתן גם לעסוק בעבודה עצמאית (לדוגמה שיעורים פרטיים). מותר גם להשתתף בקורסים להכשרה מקצועית או השתלמויות במשך שישה חודשים בסך הכל.

מידע על הצעות עבודה ניתן לקבל בין היתר בלשכת התעסוקה המקומית.

מידע נוסף ניתן למצוא לדוגמה באתרים אלה:

www.zav.de
www.arbeitsagentur.de
www.make-it-in-germany.com/en/working

ויזת "תכנית חופשת העבודה" מאפשרת לעסוק בעבודה אך ורק בגרמניה. לא ניתן לעסוק בעבודה במדינות אחרות החברות בהסכם שנגן. עם זאת ניתן לבקר בהן ללא צורך באשרה עד לתקופה של 90 יום.

ביקורת הגבולות בגרמניה עשויה לבקש הצגת המסמכים הנדרשים שצוינו לעיל . על מנת למנוע בעיות נא הביאו אותם עמכם (ביטוח בריאות, הוכחות לאפשרות מימון עלויות המחייה).

תכנים קשורים

לראש העמוד