Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

הסדר לנרדפים לא יהודיים

Gesetzbücher

Gesetzbücher, © REGIERUNGonline/Stutterheim

27.04.2021 - מאמר

בהתאם להסדר זה ניתן לאשר סיוע חד-פעמי עד לסכום של 2,556.46 אירו ובמקרים מיוחדים אף סיוע שוטף לנרדפים שמוצאם אינו יהודי. מדובר באנשים שנגרם להם נזק בריאותי כתוצאה מפשעי המשטר הנאצי  או שנרדפו באמצעים אלימים בשל התנגדותם הפוליטית למשטר הנאצי או בשל סיבות של גזע, דת או השקפת עולם (לפי סעיף 1,2 לחוק הפיצויים הגרמני BEG), אך לא זכו מסיבות פורמליות לפיצויים על פי חוק. הסדר זה מתבסס על קרן הפיצויים WDF  שנוסדה ב- 1988:  „Wiedergutmachungs-Dispositions-Fonds – WDF, BAnz Nr. 55 vom 19. März 1988“. אין זכות תביעה על תשלומים מקרן WDF. תשלומים אלה ניתנים לפי גופו של עניין ברמה האישית ביותר וגם לא ניתן להעבירם או להורישם. משרד האוצר הגרמני במקום מושבו בבון בכתובת ת.ד. 1308 בבון, מיקוד 53003, מחליט על בקשות המוגשות לפי הנחיות אלה.

הערה: הנחיה חדשה קובעת מתן מענק קורונה מיוחד בסך 1,200 אירו עבור 2020 ועבור 2021 (כל אחת) לנרדפי הנאצים שכבר קיבלו תשלום חד-פעמי מקרן WDF.  את הבקשה למענק הקורונה המיוחד יש להגיש במשרד האוצר בגרמניה באמצעות פנייה במכתב. פרטים על הגשת הבקשה ועל הזכאות ניתן למצוא כאן. אם יש לכם שאלות נוספות, ניתן לפנות לשגרירות.


לראש העמוד