Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

הודעה חשובה: הסדר מיוחד להנפקת אישורי חיים

Achtung

Achtung, © dpa

07.04.2020 - מאמר


הסדר מיוחד להנפקת אישורי חיים בתקופת מגפת הקורונה – 19- COVID

מאחר ולעת עתה לא ניתן לאמת אישורי חיים בדרכים המקובלות, התקנות הבאות תהיינה תקפות לשנת 2020:

רנטות של ביטוח הפנסיוני הגרמני - Deutsche Rentenversicherung/DRV

מתייחס לקצבאות "סוציאליות" וקצבאות ל"עובדי גטו" ZRBG

מקבלי הקצבאות ימלאו בעצמם את טפסי אישורי החיים וישלחו אותם ישירות למוסד הביטוח הפנסיוני DRV. משלוח באמצעות פקס או דואר אלקטרוני יהיה קביל בשנת 2020.

אין צורך באישור מגוף רשמי.

פרטים ליצירת קשר למשלוח אישורי חיים למוסד לביטוח פנסיוני DRV:

פקס: 00492215692778

דוא"ל: rentenservice@deutschepost.de

קצבת פיצויים ע"פי חוק ה- BEG:

באופן עקרוני תקפים ההסברים בגב הטופס הספציפי. בנוסף, ניתן לאמת את אישורי החיים באמצעות הרופא המטפל, במקרים הרלוונטים באמצעות הנהלת בית האבות או באמצעות ארגוני סיוע.

אם אף אחת מהחלופות הנ"ל אינה ניתנת לביצוע, המוסדות המטפלים בפיצויים יסכימו גם לקבל רשימות שמיות של זכאים שיצרו קשר עם שגרירות גרמניה ושניתן להסתמך על כך אנשים אלה הינם בחיים.

אנא צרו קשר טלפוני עם שגרירות גרמניה במידת הצורך באמצעות מס' טלפון: 036931313


לראש העמוד