Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

עיון בתיקים

Akteneinsicht

Akteneinsicht, © Colourbox

21.02.2018 - מאמר

כאשר מגישים בקשה לשילומי פיצויים במשרד האוצר הישראלי ובועידת התביעות, יתכן ויהיה צורך להגיש מסמכים מתוך תיק הפיצויים שלך בגרמניה. ניתן להגיש בקשה בנדון בשגרירות גרמניה.

לשם כך השגרירות זקוקה ממך למידע הנ"ל:

  • שם פרטי ושם משפחה מלא (גם שמות קודמים, כגון שם נעורים);
  • תאריך לידה מלא לפי יום, חודש, שנה. אם במסמכים שונים מופיעים תאריכים שונים, אנא ציינו את כולם;
  • כתובת מגורים ומספר טלפון עדכניים.

אנא פנו ישירות לשגרירות גרמניה בתל אביב והעבירו את המידע הזה באמצעות פקס או דואר אלקטרונ. אנחנו נדאג להעביר את בקשתכם לרשות הפיצויים המוסמכת.

זמן הטיפול בבקשה אורך כשלושה חודשים.תכנים נוספים

לראש העמוד