Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

השגריר ד"ר קלמנס פון גטצה

22.11.2017 - מאמר

 ברכת השגריר

ברוכים הבאים לאתר שגרירות הרפובליקה הפדראלית של גרמניה בישראל. אני שמח שאתם מגלים עניין בגרמניה וביחסים בין גרמניה וישראל.

היחסים בין גרמניה וישראל מיוחדים במינם. הם צמחו למרות שבר הציוויליזציה האחד והיחיד של השואה, למרות פשעי הגרמנים הבלתי נתפסים תחת השלטון הנאצי כנגד יהודים. אסור לשכוח ולעולם לא נשכח את העבר הזה. גרמניה והגרמנים מכירים באחריותם לזוועות השואה, אחריות זו הינה מרכיב בסיסי בתודעה של גרמניה הדמוקרטית.

לפני 50 שנה הושיטה ישראל את ידה לארץ הפושעים וכוננה יחסים דיפלומטיים עם גרמניה. מאז הולכים היחסים ומתהדקים בהתמדה, ואף התפתחה ידידות בין המדינות ובין העמים שלנו. זהו נס שעליו אנו, הגרמנים, אסירי תודה, שאותו נחגוג השנה עם שלל אירועים ונמשיך לטפח ולפתח אותו גם בעתיד.

בשנה זו המציינת יובל לכינון היחסים הדיפלומטיים, שתי המדינות שלנו עובדות בשיתוף פעולה הדוק ביותר בכל התחומים.  גרמניה מחויבת באופן מיוחד לביטחונה של ישראל ופועלת להשגת שלום צודק ובר-קיימא בין ישראלים ופלסטינים במסגרת פתרון שתי המדינות. ממשלות גרמניה וישראל משוחחות באופן אינטנסיבי ותוך אמון הדדי על המצב במזרח התיכון ועל נושאים אחרים במדיניות הבינלאומית. כלכלות שתי המדינות קשורות זו בזו בדרכים שונות ומגוונות, חברות בשתי המדינות משתמשות באינטנסיביות רבה באפשרויות המגוונות לחילופין והשקעות הפתוחות בפניהן. שיתוף הפעולה בתחומי המדע, המחקר והטכנולוגיה רחב ידיים ומעמיק, מתנהלים קשרים ענפים בין נופי התרבות התוססים בשתי המדינות שלנו, חילופי נוער פעילים, כמו כן בריתות ערים ושותפויות אחרות רבות בין ערים, מועצות ומוסדות להשכלה. כל אלה תורמים להתקרבות בין גרמנים וישראלים.

במילים אחרות, יש לנו תשתית טובה לחמישים השנים הבאות ביחסים בין גרמניה וישראל. אני בטוח כי אם נתמיד ונשקיע בפיתוח היחסים בינינו עוד טמונות הזדמנויות רבות עבור שתי המדינות.

ד"ר קלמנס פון גטצה

תכנים נוספים

קורות חיים השגריר

נולד ב- 29 במרץ 1962 בברלין

מיולי 2015    השגריר של הרפובליקה הפדראלית של גרמניה בישראל
2012-2015     משרד החוץ הגרמני, מנהל האגף לאפריקה, אסיה, אמריקה הלטינית, המזרח התיכון
2009-2012     לשכת נשיא גרמניה, מנהל האגף למדיניות חוץ (מדיניות חוץ, ביטחון, אירופה ופיתוח)
2006-2009     נציגות גרמניה באיחוד האירופי, שגריר, ממונה על היחסים בוועדה המדינית ובוועדה למדיניות ביטחון של האיחוד האירופי ושל האיחוד המערב-אירופי
2003-2005     משרד החוץ הגרמני, סגן מנהל מטה ניהול המשרד (לשכת השר, פרלמנט, קבינט, עיתונות)
2002-2003     שגרירות גרמניה באנקרה, סגן השגריר, ממונה על היחסים וראש המחלקה המדינית
1997-2002     משרד החוץ הגרמני, עוזר אישי של השרים ד"ר קלאוס קינקל ויושקה פישר
1994-1997     משרד החוץ הגרמני, ראש מחלקה באגף כוח אדם לשירות הדיפלומטי הבכיר
1992-1994     שגרירות גרמניה במנילה, ראש המחלקה המדינית והמחלקה לעניינים משפטיים וקונסולריים
1991-1992     משרד החוץ הגרמני, ראש מחלקה בלשכת מנכ"לי המשרד
1990-1991     האקדמיה לדיפלומטיה של משרד החוץ הגרמני, קורס צוערים

לראש העמוד