Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

שר החוץ הגרמני הייקו מאס מבקר באושוויץ

21.08.2018 - מאמר

„נכנסתי לפוליטיקה בגלל אושוויץ“ אמר שר החוץ הגרמני בנאומו במשרד החוץ בברלין לרגל כניסתו לתפקיד. כעת ביקר שר החוץ מאס יחד עם עשרה מועמדים לשירות החוץ הגרמני במחנה ההשמדה.

„נכנסתי לפוליטיקה בגלל אושוויץ“ אמר שר החוץ הגרמני בנאומו במשרד החוץ בברלין לרגל כניסתו לתפקיד. כעת ביקר שר החוץ מאס יחד עם עשרה מועמדים לשירות החוץ הגרמני במחנה ההשמדה. במהלך ביקורו ב- 20 באוגוסט אמר:

„זה המקום שמזכיר לנו הגרמנים מה עוללנו למיליוני בני אדם. אנו זקוקים למקום הזה, כי אחריותנו לא נגמרת לעולם. כאן חייבים להחליט: או שמאבדים את האמון באנושות. או שזוכים לקבל את התקווה והכוח הנחוצים כדי לפעול למען שמירה על כבוד האדם“.

פולין – ידיד ללא תחליף

בהמשך קיים מאס שיחה עם עמיתו הפולני יאצק צ'אפוטוביץ' במנזר הפרנציסקני הסמוך הרמזה. מאס הדגיש: „אחריות מתחילה בזיכרון. אנחנו לוקחים אחריות על הזוועות שלא ניתן לתאר במילים, ועל כל הסבל שהביאה גרמניה הנאצית על פולין“. בהמשך הדגיש שר החוץ מאס את העניין הגדול שיש לגרמניה בהעמקת היחסים הבילטרליים עם שכנתה פולין. „אנחנו זקוקים לפולין כחלק חשוב באיחוד האירופי“, אמר השר. יחד עם צ'אפוטוביץ' ביקר מאס בקריפטה שבמתחם המנזר בתערוכה של האמן המנוח, ניצול השואה מריאן קולודז'ייז'. התערוכה מתמודדת עם חוויותיו האיומות במחנה הריכוז ובו בזמן מתפקדת כהצדעה לכומר מקסימיליאן קולבה שהקריב עצמו למען אסיר אחר.

להנציח את הזיכרון עבור בני הנוער

עבור מאס מדובר בנושא דחוף, יקר לליבו, לשמר ולהנציח את הזיכרון בדבר מעשי הזוועה הבלתי נתפסים גם עבור הדורות הבאים. לכן גם צירף לנסיעתו לפולין עשרה מועמדים צעירים לשירות החוץ הגרמני. באתר המפגשים „בית הנוער הבינלאומי באושוויינצ'ים“ הם דנו יחד עם שר החוץ, מתלמדים גרמניים ותלמידי בית ספר מקצועי מפולין בהתמודדות משותפת עם ההיסטוריה של גרמניה ופולין. „אנחנו חייבים להנציח את הזיכרון בדבר מעשי הזוועה הבלתי נתפסים, גם עבור הדורות הבאים“, אמר מאס.

עבור שר החוץ, אושוויץ הוא המניע העמוק לפעילותו הפוליטית, וביקור זה היה לו חוויה אישית ומרגשת במיוחד: „עבורי אושוויץ הוא אזהרה מתמדת לעמוד על כבוד האדם המקודש בעולם כולו – באופן אישי כמו גם מדיני“.

 

לראש העמוד