Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

אין עתיד ללא זיכרון: נחנך אתר זיכרון בבלרוס

03.07.2018 - מאמר

ביום שישי (29.06.18) חנך נשיא גרמניה פרנק-וולטר שטיינמאייר את אתר הזיכרון בלגובשצ'ינה , שהוא חלק מאתר הזיכרון מאלי טרוסטניץ בבלרוס. משרד החוץ הגרמני אפשר התמודדות חוצה גבולות עם תולדות מקום זה והשתתף במימון אתר הזיכרון.

ביום שישי (29.06.18) חנך נשיא גרמניה פרנק-וולטר שטיינמאייר את אתר הזיכרון בלגובשצ'ינה , שהוא חלק מאתר הזיכרון מאלי טרוסטניץ בבלרוס. משרד החוץ הגרמני אפשר התמודדות חוצה גבולות עם תולדות מקום זה והשתתף במימון אתר הזיכרון.

באמצעות חנוכת אתר הזיכרון בלגובשצ'ינה/טרוסטניץ מופיע כעת על מפת אתרי הזיכרון האירופיים גם אתר ההשמדה הגדול ביותר בברית המועצות לשעבר. רק בשנים האחרונות הצליחה ממשלת גרמניה לפתוח עם בלרוס תהליך התמודדות משותף עם ההיסטוריה ובכך להכשיר את הקרקע לזיכרון משותף. ביום שישי (29.06.18) חנך נשיא גרמניה פרנק-ולטר שטיינמאייר את אתר הזיכרון יחד עם נשיא בלרוס אלכסנדר לוקשנקו, נשיא אוסטריה אלכסנדר ואן דר בלן ונשיא הסנאט הצ'כי מילאן שטאק. האתר מיועד להוות לדורות הבאים מקום ללימודים ולדו-שיח. משרד החוץ הגרמני ימשיך וילווה תהליך זה מקרוב.

במהלך חנוכת אתר זיכרון לעשרות אלפי יהודים נרצחים ולוחמי מחתרת בבלרוס הזהיר הנשיא שטיינמאייר בפני הדחקת פשעי הנאצים. " משמעות האחריות כיום היא לשמור בתודעה את הידע על מה שהתרחש כאן. אני מבטיח לכם שנגן על אחריות זאת גם בפני כל אלה האומרים שהיא פגה עם הזמן שחלף". התכניות לבניית אתר הזיכרון קרמו עור וגידים רק בשנת 2013, כאשר ממשלת בלרוס הורתה לעיריית מינסק להקים את אתר הזיכרון מאלי טרוסטניץ. משרד החוץ הגרמני תמך בבנייה בסכום של 500,000 אירו; כספים נוספים הגיעו מארגון ה- German War Graves Commission, כמו כן מתרומות מגרמניה, בין היתר משש ערים גרמניות, מהן גורשו יהודים לגטו מינסק ולאחר מכן ל מאלי טרוסטניץ.

במקביל לתהליך הבנייה גיבשה ועדת היסטוריונים מגרמניה ובלרוס את התערוכה הנודדת "אתר ההשמדה מאלי טרוסטניץ, היסטוריה וזיכרון". התערוכה מומנה על יד משרד החוץ הגרמני ומאז נובמבר 2016 היא מוצגת במקומות שונים בגרמניה, וממרץ 2017 גם בבלרוס.

אתר הזיכרון מאלי טרוסטניץ שוכן ליד העיר מינסק. הוא נחשב לאתר ההשמדה הגדול ביותר בשטחי ברית המועצות לשעבר. הוא כולל שלושה אתרי השמדה: אתר הירי ביער בלגובשצ'ינה, אתר השריפות ביער ששקובה ואסם בחווה החקלאית טרוסטניץ. בסך הכל נרצחו שם  כ-200000 בני אדם, נקברו, הוצאו מהאדמה מאוחר יותר ולבסוף נשרפו.

לראש העמוד