Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

תכנית מלגת הפרלמנט הבינלאומית (IPS)

IPS

IPS, © Deutscher Bundestag

07.06.2018 - מאמר

הבונדסטאג הגרמני החליט לדחות את המועד האחרון להגשת מועמדות למלגת הפרלמנט הבינלאומית למועמדים הישראלים ל- 31 ביולי 2018! אז אל תחמיצו את ההזדמנות האחרונה בהחלט!

 הבונדסטאג הגרמני מזמין גם השנה, יחד עם האוניברסיטה החופשית ברלין, אוניברסיטת הומבולדט בברלין והאוניברסיטה הטכנית ברלין, סטודנטים וסטודנטיות צעירים, מוכשרים ומעורבים ממרכז, מזרח ודרום אירופה, צרפת, ישראל, צפון אמריקה והעולם הערבי לשהות של חמישה חודשים ברלין במסגרת תכנית מלגת הפרלמנט הבינלאומית (IPS).

תנאי הקבלה הינם שליטה סבירה בשפה הגרמנית, לימודים אוניברסיטאיים  עם תעודת גמר, אזרחות של המדינה המשתתפת, מעורבות חברתית ועניין משמעותי בנושאים מדיניים וחברתיים.

מועד אחרון להגשת מועמדות הינו 31 ביולי!!

מהלך התכנית

תכנית IPS נמשכת בסך הכל 5 חודשים (מ- 1 במרץ עד 31 ביולי) ומורכבת מאירועים רבים, סמינרים ותקופת התמחות (סטאז') אצל חבר בבונדסטאג הגרמני. במסגרת העסקה במשרה מלאה יכירו בעלי המלגה את המשימות השונות בעבודת הלשכה של נבחר הציבור, תוך דגש על שיתוף ועבודה פעילה של בעלי המלגה. הדבר כולל הכנת ניסוח חוות דעת, כתיבת נאומים, מאמרים ומכתבים, הכנת ישיבות, כמו כן טיפול בעבודה משרדית. בנוסף, בעלי המלגה ילוו את חברי הבונדסטאג שלהם לישיבות בוועדות השונות, הסיעות וגופים אחרים וכך תתאפשר להם הצצה לאופן פעולתו, ההקשרים וההליכים הנהוגים בפרלמנט.

אירועים באוניברסיטאות ובקרנות פוליטיות

במהלך סמסטר הקיץ, המלגאים יהיו רשומים כסטודנטים באוניברסיטת הומבולדט בברלין ויתאפשר להם, על פי בקשתם, להירשם כשומעים חופשיים באחת האוניברסיטאות האחרות. במהלך סמסטר הקיץ יוכלו לבקר בשתי מסגרות לימודיות באוניברסיטה החופשית ברלין או באחת האוניברסיטאות האחרות בברלין. במסגרת התכנית ישתתפו המלגאים גם בתכנית משלימה לליווי מדעי מטעם האוניברסיטה החופשית ברלין, אוניברסיטת הומבולדט בברלין והאוניברסיטה הטכנית ברלין.

בנוסף ישתתפו המלגאים בסמינרים לימודיים המאורגנים על ידי הקרנות הפוליטיות לשם הכרות עם החיים המדיניים, הכלכליים והתרבותיים של הרפובליקה הפדראלית של גרמניה.

המלגה

המשתתפים יקבלו מלגה חודשית בסך 500 אירו. בנוסף יכוסו דמי ביטוח בריאות לסטודנטים, ביטוח תאונות וביטוח צד ג', כמו גם עמלות מנהלתיות ותשלומים לביטוח הסוציאלי.

בנוסף עומד לרשות בעלי המלגה מקום מגורים חינם. במידה ובעל המלגה דואג בעצמו למקום מגורים, הוא יקבל סיוע בכיסוי עלות שכר הדירה בסך 300 אירו בחודש. בנוסף יקבלו החזר הוצאות הנסיעה לברלין וממנה.

מעוניינים?

ניתן למצוא מידע נוסף על התכנית באתר הבונדסטאג: http://www.bundestag.de/ips 

את כל החומר להגשת המועמדות אפשר להפנות למחלקה המדינית בשגרירות גרמניה בדוא„ל pol-10@tela.diplo.de

 

תכנים נוספים

לראש העמוד