Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

שר החוץ הגרמני מאס מברך על קליטת מסמכי משפט אושוויץ בתוכנית „זיכרון עולם“ של אונסק„ו

Auschwitz Prozessakte; Der Saalbau Gallus an der Frankenallee in Frankfurt

Auschwitz Prozessakte; Der Saalbau Gallus an der Frankenallee in Frankfurt, © DPA

17.05.2018 - מאמר

ביום ד', 16 במאי 2018, נקלטו המסמכים של משפט אושוויץ הראשון שהתקיים בפרנקפורט/מיין בתוכנית „זיכרון עולם“ של אונסק„ו. האירוע החגיגי נערך בבניין גאלוס בפרנקפורט.

ביום ד', 16 במאי 2018, נקלטו המסמכים של משפט אושוויץ הראשון שהתקיים בפרנקפורט/מיין בתוכנית „זיכרון עולם“ של אונסק„ו. האירוע החגיגי נערך בבניין גאלוס בפרנקפורט. שר החוץ הגרמני הייקו מאס הצהיר בברלין לרגל האירוע:

“קליטת המסמכים המשפטיים של משפט אושוויץ הראשון בתכנית „זיכרון עולם“ של אונסק„ו הינה הוכחה למשמעותם העצומה כמורשת משותפת של האנושות.

משפטי אושוויץ בפרנקפורט שיחקו תפקיד חשוב בהיסטוריה הגרמנית לאחר מלחמת העולם השנייה ובהתמודדות של המדינה עם העבר הנאצי שלה, שכן הם סללו את הדרך לחברה שלמה, להביט במראה באופן ביקורתי  כדי לבחון את תפקידם של הגרמנים כאזרחים, , כמשתתפי פעולה, וגם כמי שביצע את הפשעים.

על כל מקרה, התמודדות זאת לא הייתה מתקיימת ללא אנשים אמיצים כגון פריץ באואר. המסמכים המקוריים של משפטי אושוויץ נשארו גם כיום מרכיב חשוב במאבק נגד ההכחשה והרלטיביזציה המתמשכות של פשעי הנאצים.“

לראש העמוד