Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

משרד החוץ הגרמני מתייחס למצב במזרח התיכון

Auswärtiges Amt

Auswärtiges Amt, © DPA

10.05.2018 - מאמר

בנושא הדיווחים על מתקפות איראניות נגד כוחות ישראלים אמרה דוברת משרד החוץ הגרמני היום (10.05.18):

בנושא הדיווחים על מתקפות איראניות נגד כוחות ישראלים אמרה דוברת משרד החוץ הגרמני היום (10.05.18):

"אנו רואים בדאגה רבה את מתקפות הטילים האיראניות נגד עמדות צה"ל מליל אמש. מתקפות אלו מהוות התגרות חמורה, ואנו מגנים אותה בתקיפות. אנו חוזרים ומדגישים שלישראל יש זכות להגנה עצמית.

בו בזמן חשוב ומכריע למנוע הסלמה נוספות.  משמעות הדבר היא שיש לנקוט בכל האמצעים כדי להביא סוף סוף לפתרון מדיני בר-קיימא של המשבר בסוריה – על מנת לשים קץ לסבלה של האוכלוסייה הסורית, אולם גם כדי לא להוסיף ולסכן את יציבות האזור כולו".
לראש העמוד