Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

מלגות מטעם מרכז המחקר רוזנצווייג מינרבה

Minerva Stipendium

Minerva Stipendium, © Minerva

03.02.2020 - מאמר

להגיש מעומדות בקרוב: מלגות מטעם מרכז המחקר רוזנצווייג מינרבה

להגיש מעומדות בקרוב: מלגות מטעם מרכז המחקר רוזנצווייג מינרבה

מרכז המחקר מינרבה ע"ש פרנץ רוזנצווייג לספרות גרמנית-יהודית ותולדות התרבות באוניברסיטה העברית ירושלים מעניק מלגות לדוקטורנטים ופוסט-דוקטורנטים לשנת הלימודים2020/2021 .

נושא המלגה:

„Language, Translation and Cultural Transfer in the German-Jewish Experience“

מאוקטובר 2020 עד יוני 2021 יבצעו זוכי המלגה את עבודות המחקר שלהם במרכז מינרבה בירושלים וישתתפו בסמינרים ובכל הפעילויות האחרות של המרכז.

נדרשת שליטה בשפה הגרמנית במידה שמאפשרת לזוכי המלגות להבין טקסטים בגרמנית ולעקוב אחר הרצאות בשפה הגרמנית.

מועד אחרון להגשת המועמדות: 1 באפריל 2020

להגשת מועמדות:

http://scholarships.huji.ac.il

(תחת: select faculty < humanities )

לראש העמוד